Vilniaus rajono savivaldybės dokumentų paieška
Paieška buvo atlikta pagal šiuos kriterijus:
Dokumentas: 12642
Rasta dokumentų: 2
1. DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO VIEŠO NUOMOS KONKURSO IR NUOMOS NE KONKURSO BŪDU ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO IR NUOMPINIGIŲ UŽ SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIO IR TRUMPALAIKIO MATERIALIOJO TURTO NUOMĄ SKAIČIAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO
2. DĖL SOCIALINĖS PARAMOS MOKINIAMS ORGANIZAVIMO IR TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO