Vilniaus rajono savivaldybės dokumentų paieška
Paieška buvo atlikta pagal šiuos kriterijus:
Dokumentas: 13181
Rasta dokumentų: 1
1. DĖL 2018 M. GEGUŽĖS 25 D. VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMO NR. T3-165 "DĖL KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS LĖŠŲ PASKIRSTYMO 2018 METAIS" 2 P. PATVIRTINTO PRIEDO NAUJOS REDAKCIJOS