Vilniaus rajono savivaldybės dokumentų paieška
Kadangi nenurodėte jokių paieškos kriterijų, Jums rodomas naujausių dokumentų sąrašas.
Jei norite tikslesnių paieškos rezultatų, paieškos formoje nurodykite paieškos kriterijus.
Rasta dokumentų: 18145
18051. DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ BIBLIOTEKININKŲ DARBO UŽMOKESČIO DIDINIMO
18052. DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO TARIFŲ 2007 M.
18053. DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2006 METŲ I KETVIRČIO BIUDŽETO ĮVYKDYMO ATASKAITOS PATVIRTINIMO
18054. DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2006 METŲ BIUDŽETO PAPILDYMO
18055. DĖL 2005 M. SAUSIO 21 D. VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMU NR. T3-10 PATVIRTINTŲ VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO PREKIAUTI AR (IR) TEIKTI PASLAUGAS VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS NUSTATYTOSE VIEŠOSIOSE VIETOSE IŠDAVIMĄ NUOSTATŲ 8 PUNKTO DALINIO PAKEITIMO
18056. DĖL SUTIKIMO PERIMTI TURTĄ SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN
18057. DĖL 2006 M. ŽEMĖS MOKESČIO LENGVATŲ
18058. DĖL 2005-10-07 SPRENDIMO NR. T3-241 ,,DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2005 METŲ BIUDŽETO LĖŠŲ, SKIRTŲ VALSTYBINĖMS (PERDUOTOMS SAVIVALDYBĖMS) FUNKCIJOMS ATLIKTI PERSKIRSTYMO PAPILDYMO
18059. DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2006 METŲ BIUDŽETO PAPILDYMO IR PATIKSLINIMO
18060. DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS RĖMIMO FONDŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
18061. DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2006 METŲ BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATŲ LĖŠŲ PERSKIRSTYMO
18062. DĖL LĖŠŲ SKYRIMO
18063. DĖL VILNIAUS RAJONO POLICIJOS KOMISARIATO PROGRAMOS ,,EISMO SAUGUMO KONTROLĘ IR PRIEŽIŪRĄ BEI EISMO ĮVYKIŲ TYRIMĄ ATLIEKANČIŲ PAREIGŪNŲ TECHNINIS APRŪPINIMAS" PRATĘSIMO IR PROGRAMOS ,,PREVENCIJOS PADALINIŲ PAREIGŪ- NŲ VEIKLOS OPTIMIZAVIMAS " PATVIRTINIMO
18064. DĖL VILNIAUS RAJONO 2006 M. VIEŠŲJŲ DARBŲ PROGRAMOS PATIKSLINIMO
18065. DĖL 2006 M. NUOMOS MOKESČIO UŽ VALSTYBINĘ ŽEMĘ IR VALSTYBINIO VIDAUS VANDENŲ FONDO VANDENS TELKINIUS TARIFŲ, SUMOKĖJIMO TERMINŲ IR LENGVATŲ
18066. DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS GYDYTOJO
18067. DĖL LEIDIMŲ PREKIAUTI IR TEIKTI PASLAUGAS VIEŠOSIOSE VIETOSE
18068. DĖL 2006 M. NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO SUMAŽINIMO
18069. DĖL ATSTOVAVIMO SAVIVALDYBEI UAB "VAATC"
18070. DĖL UAB ,,MICKŪNŲ KOMUNALININKAS" 2005 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS, FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS IR PELNO (NUOSTOLIŲ) PASKIRSTYMO
18071. DĖL UAB ,,RUDAMINOS KOMUNALININKAS" 2005 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS, FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS IR PELNO (NUOSTOLIŲ) PASKIRSTYMO
18072. DĖL UAB ,, NEMĖŽIO KOMUNALININKAS" 2005 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS, FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS IR PELNO ( NUOSTOLIŲ ) PASKIRSTYMO
18073. DĖL SĮ "VILNIAUS RAJONO PLANAS" METINĖS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS PATVIRTINIMO
18074. DĖL DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, SKAIČIAUS VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE PATVIRTINIMO
18075. DĖL BIUDŽETO ASIGNAVIMŲ RAJONO ŠVIETIMO ĮSTAIGOMS PASKIRTIES PAKEITIMO
18076. DĖL LĖŠŲ PERKĖLIMO
18077. DĖL MOKINIO KREPŠELIO LĖŠŲ PERSKIRSTYMO TVARKOS
18078. DĖL TURTO PERĖMIMO
18079. DĖL VARDO SUTEIKIMO MEDININKŲ VIDURINEI MOKYKLAI IR MOKYKLOS NUOSTATŲ PAKEITIMO
18080. DĖL IKIMOKYKLINIŲ ĮSTAIGŲ VEIKLOS VASAROS LAIKOTARPIU
18081. DĖL DIREKTORIŲ PAREIGYBĖS ĮSTEIGIMO VILNIAUS RAJONO PRADINĖSE MOKYKLOSE
18082. DĖL KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS FINANSAVIMO LĖŠŲ PASKIRSTYMO
18083. DĖL AUTONOMINĖS ŠILDYMO ĮRANGOS REMONTO IŠLAIDŲ GLITIŠKIŲ IR PABERŽĖS KAIMŲ PABERŽĖS SENIŪNIJOJE GYVENTOJAMS KOMPENSAVIMO
18084. DĖL ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUI TVIRTINTI (DERINTI) DOKUMENTUS
18085. DĖL 2005-01-21 TARYBOS SPRENDIMO NR.T3-12 „DĖL ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPO (KAD. Nr. 4103/0300:358), ESANČIO BUKIŠKIŲ K., AVIŽIENIŲ SEN., VILNIAUS R., DETALAUS PLANO PATVIRTINIMO BENDRĄJA TVARKA“ 1 IR 2 PUNKTŲ PAKEITIMO
18086. DĖL LEIDIMO RENGTI MAIŠIAGALOS MSTL., MAIŠIAGALOS SEN., VILNIAUS R. ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 4147/0500:43 IR KAD. NR. 4147/0500:10) TERITORIJOS INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS SPECIALŲJĮ PLANĄ
18087. DĖL LEIDIMO RENGTI DŪKŠTŲ K., DŪKŠTŲ SEN., VILNIAUS R., ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4124/0200:83) TERITORIJOS INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS SPECIALŲJĮ PLANĄ
18088. DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO PLANO
18089. DĖL KOMPIUTERINĖS ĮRANGOS PERĖMIMO
18090. DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO DALINIO PAKEITIMO
18091. DĖL VILNIAUS KRAŠTO ETNOGRAFINIO MUZIEJAUS TEIKIAMŲ PASLAUGŲ RŪŠIŲ IR JŲ KAINŲ
18092. DĖL UAB VILNIAUS RAJONO ŠILUMOS TINKLŲ DIREKTORIAUS IŠRINKIMO
18093. DĖL ATSTOVAVIMO SAVIVALDYBEI UAB "VILNIAUS VANDENYS" ĮGALIOJIMŲ PRATĘSIMO
18094. DĖL JUODŠILIŲ SENIŪNIJOS BENDRUOMENĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO DIREKTORIAUS
18095. DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS VARDU SUDAROMŲ SUTARČIŲ RENGIMO IR PASIRAŠYMO TVARKOS PATVIRTINIMO
18096. DĖL LEIDIMO RENGTI GLATKIŠKIŲ K., MAIŠIAGALOS SEN., VILNIAUS R. TERITORIJOS PRAMONĖS IR SANDĖLIAVIMO OBJEKTŲ INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS SPECIALŲJĮ PLANĄ
18097. DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2005 METŲ BIUDŽETO ĮVYKDYMO ATASKAITOS PATVIRTINIMO
18098. DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS SOCIALINĖS RŪPYBOS SKYRIAUS 2006 METŲ BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATŲ PAPILDYMO
18099. DĖL SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO ĮTRAUKIMO Į PRIVATIZAVIMO OBJEKTŲ SĄRAŠĄ
18100. DĖL SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO IŠBRAUKIMO IŠ PRIVATIZAVIMO OBJEKTŲ SĄRAŠO

PirmasAnkstesnysis...359360361362363KitasPaskutinis