Vilniaus rajono savivaldybės dokumentų paieška
Kadangi nenurodėte jokių paieškos kriterijų, Jums rodomas naujausių dokumentų sąrašas.
Jei norite tikslesnių paieškos rezultatų, paieškos formoje nurodykite paieškos kriterijus.
Rasta dokumentų: 21700
21601. DĖL SAUGAUS EISMO KOMISIJOS SUDĖTIES PAKEITIMO
21602. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS ADMINISTRACINĖS KOMISIJOS SUDĖTIES PAKEITIMO
21603. DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS IR LENKIJOS RESPUBLIKOS VARMIJOS-MOZŪRIJOS VAIVADIJOS MILOMLYNO MIESTO IR VALSČIAUS BENDRADARBIAVIMO SUSITARIMO PATVIRTINIMO
21604. DĖL MOKYTOJO PADĖJĖJO ETATŲ STEIGIMO
21605. DĖL PRITARIMO 2006-03-30...2006-06-30 VILNIAUS RAJONO SUDERVĖS SENIŪNIJOS (SUDERVĖS KADASTRO VIETOVĖS) ŽEMĖS NEGRĄŽINIMO PROBLEMŲ ANALIZEI
21606. DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ BIBLIOTEKININKŲ DARBO UŽMOKESČIO DIDINIMO
21607. DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO TARIFŲ 2007 M.
21608. DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2006 METŲ I KETVIRČIO BIUDŽETO ĮVYKDYMO ATASKAITOS PATVIRTINIMO
21609. DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2006 METŲ BIUDŽETO PAPILDYMO
21610. DĖL 2005 M. SAUSIO 21 D. VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMU NR. T3-10 PATVIRTINTŲ VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO PREKIAUTI AR (IR) TEIKTI PASLAUGAS VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS NUSTATYTOSE VIEŠOSIOSE VIETOSE IŠDAVIMĄ NUOSTATŲ 8 PUNKTO DALINIO PAKEITIMO
21611. DĖL SUTIKIMO PERIMTI TURTĄ SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN
21612. DĖL 2006 M. ŽEMĖS MOKESČIO LENGVATŲ
21613. DĖL 2005-10-07 SPRENDIMO NR. T3-241 ,,DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2005 METŲ BIUDŽETO LĖŠŲ, SKIRTŲ VALSTYBINĖMS (PERDUOTOMS SAVIVALDYBĖMS) FUNKCIJOMS ATLIKTI PERSKIRSTYMO PAPILDYMO
21614. DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2006 METŲ BIUDŽETO PAPILDYMO IR PATIKSLINIMO
21615. DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS RĖMIMO FONDŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
21616. DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2006 METŲ BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATŲ LĖŠŲ PERSKIRSTYMO
21617. DĖL LĖŠŲ SKYRIMO
21618. DĖL VILNIAUS RAJONO POLICIJOS KOMISARIATO PROGRAMOS ,,EISMO SAUGUMO KONTROLĘ IR PRIEŽIŪRĄ BEI EISMO ĮVYKIŲ TYRIMĄ ATLIEKANČIŲ PAREIGŪNŲ TECHNINIS APRŪPINIMAS" PRATĘSIMO IR PROGRAMOS ,,PREVENCIJOS PADALINIŲ PAREIGŪ- NŲ VEIKLOS OPTIMIZAVIMAS " PATVIRTINIMO
21619. DĖL VILNIAUS RAJONO 2006 M. VIEŠŲJŲ DARBŲ PROGRAMOS PATIKSLINIMO
21620. DĖL 2006 M. NUOMOS MOKESČIO UŽ VALSTYBINĘ ŽEMĘ IR VALSTYBINIO VIDAUS VANDENŲ FONDO VANDENS TELKINIUS TARIFŲ, SUMOKĖJIMO TERMINŲ IR LENGVATŲ
21621. DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS GYDYTOJO
21622. DĖL LEIDIMŲ PREKIAUTI IR TEIKTI PASLAUGAS VIEŠOSIOSE VIETOSE
21623. DĖL 2006 M. NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO SUMAŽINIMO
21624. DĖL ATSTOVAVIMO SAVIVALDYBEI UAB "VAATC"
21625. DĖL UAB ,,MICKŪNŲ KOMUNALININKAS" 2005 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS, FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS IR PELNO (NUOSTOLIŲ) PASKIRSTYMO
21626. DĖL UAB ,,RUDAMINOS KOMUNALININKAS" 2005 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS, FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS IR PELNO (NUOSTOLIŲ) PASKIRSTYMO
21627. DĖL UAB ,, NEMĖŽIO KOMUNALININKAS" 2005 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS, FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS IR PELNO ( NUOSTOLIŲ ) PASKIRSTYMO
21628. DĖL SĮ "VILNIAUS RAJONO PLANAS" METINĖS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS PATVIRTINIMO
21629. DĖL DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, SKAIČIAUS VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE PATVIRTINIMO
21630. DĖL BIUDŽETO ASIGNAVIMŲ RAJONO ŠVIETIMO ĮSTAIGOMS PASKIRTIES PAKEITIMO
21631. DĖL LĖŠŲ PERKĖLIMO
21632. DĖL MOKINIO KREPŠELIO LĖŠŲ PERSKIRSTYMO TVARKOS
21633. DĖL TURTO PERĖMIMO
21634. DĖL VARDO SUTEIKIMO MEDININKŲ VIDURINEI MOKYKLAI IR MOKYKLOS NUOSTATŲ PAKEITIMO
21635. DĖL IKIMOKYKLINIŲ ĮSTAIGŲ VEIKLOS VASAROS LAIKOTARPIU
21636. DĖL DIREKTORIŲ PAREIGYBĖS ĮSTEIGIMO VILNIAUS RAJONO PRADINĖSE MOKYKLOSE
21637. DĖL KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS FINANSAVIMO LĖŠŲ PASKIRSTYMO
21638. DĖL AUTONOMINĖS ŠILDYMO ĮRANGOS REMONTO IŠLAIDŲ GLITIŠKIŲ IR PABERŽĖS KAIMŲ PABERŽĖS SENIŪNIJOJE GYVENTOJAMS KOMPENSAVIMO
21639. DĖL ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUI TVIRTINTI (DERINTI) DOKUMENTUS
21640. DĖL 2005-01-21 TARYBOS SPRENDIMO NR.T3-12 „DĖL ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPO (KAD. Nr. 4103/0300:358), ESANČIO BUKIŠKIŲ K., AVIŽIENIŲ SEN., VILNIAUS R., DETALAUS PLANO PATVIRTINIMO BENDRĄJA TVARKA“ 1 IR 2 PUNKTŲ PAKEITIMO
21641. DĖL LEIDIMO RENGTI MAIŠIAGALOS MSTL., MAIŠIAGALOS SEN., VILNIAUS R. ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 4147/0500:43 IR KAD. NR. 4147/0500:10) TERITORIJOS INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS SPECIALŲJĮ PLANĄ
21642. DĖL LEIDIMO RENGTI DŪKŠTŲ K., DŪKŠTŲ SEN., VILNIAUS R., ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4124/0200:83) TERITORIJOS INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS SPECIALŲJĮ PLANĄ
21643. DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO PLANO
21644. DĖL KOMPIUTERINĖS ĮRANGOS PERĖMIMO
21645. DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO DALINIO PAKEITIMO
21646. DĖL VILNIAUS KRAŠTO ETNOGRAFINIO MUZIEJAUS TEIKIAMŲ PASLAUGŲ RŪŠIŲ IR JŲ KAINŲ
21647. DĖL UAB VILNIAUS RAJONO ŠILUMOS TINKLŲ DIREKTORIAUS IŠRINKIMO
21648. DĖL ATSTOVAVIMO SAVIVALDYBEI UAB "VILNIAUS VANDENYS" ĮGALIOJIMŲ PRATĘSIMO
21649. DĖL JUODŠILIŲ SENIŪNIJOS BENDRUOMENĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO DIREKTORIAUS
21650. DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS VARDU SUDAROMŲ SUTARČIŲ RENGIMO IR PASIRAŠYMO TVARKOS PATVIRTINIMO

PirmasAnkstesnysis...430431432433434KitasPaskutinis