Vilniaus rajono savivaldybės dokumentų paieška
Kadangi nenurodėte jokių paieškos kriterijų, Jums rodomas naujausių dokumentų sąrašas.
Jei norite tikslesnių paieškos rezultatų, paieškos formoje nurodykite paieškos kriterijus.
Rasta dokumentų: 23006
22801. DĖL ALKOHOLIO, TABAKO, NARKOTIKŲ IR PSICHOTROPINIŲ MEDŽIAGŲ VARTOJIMO PREVENCIJOS VILNIAUS RAJONE PROGRAMOS "APSAUGOKIME KARTU" TĘSIMO 2007-2008 METAMS
22802. DĖL PAKAITINIO GYDYMO METADONU PROGRAMOS TĘSIMO 2007-2008 METAMS
22803. DĖL SAVIŽUDYBIŲ PREVENCIJOS VILNIAUS RAJONE PROGRAMOS "PADĖK IŠLIKTI GYVAM" TĘSIMO 2007-2008 METAMS
22804. DĖL VILNIAUS RAJONO ŽMONIŲ SU NEGALIA MEDICININĖS REABILITACIJOS IR BIOSOCIALINIŲ FUNKCIJŲ GERINIMO PROGRAMOS TĘSIMO 2007-2008 METAMS
22805. DĖL VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS FUNKCIJŲ VYKDYMO RAJONO BENDROJO LAVINIMO IR ŽEMĖS ŪKIO MOKYKLOSE 2007-2008 METAIS
22806. DĖL ASMENS (ŠEIMOS) SOCIALINIŲ PASLAUGŲ POREIKIO NUSTATYMO IR SKYRIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
22807. DĖL SOCIALINĖS PARAMOS VILNIAUS RAJONO GYVENTOJAMS PROGRAMOS PATVIRTINIMO
22808. DĖL SAVIVALDYBĖS DRAUSTINIŲ STEIGIMO IR GAMTOS PAVELDO OBJEKTŲ SKELBIMO TVARKOS
22809. DĖL MOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ IKI 16 METŲ APSKAITOS KOMISIJOS PATVIRTINIMO
22810. DĖL 2004 M. GRUODŽIO 28 D. SPRENDIMO NR. T3-396 "DĖL MOKSLEIVIŲ NEMOKAMO MAITINIMO ORGANIZAVIMO BENDROJO LAVINIMO MOKYKLOSE" DALINIO PAKEITIMO
22811. DĖL PRIEDŲ PRIE TARNYBINIO ATLYGINIMO ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ PEDAGOGAMS BEI PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS SPECIALISTAMS
22812. DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2006-02-10 SPRENDIMO Nr. T3-20 " DĖL PRIEMOKŲ PRADINIŲ MOKYKLŲ MOKYTOJAMS" PAKEITIMO
22813. DĖL ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, MĖNESINIO TARNYBINIO ATLYGINIMO PATVIRTINIMO
22814. DĖL 2006 M. MOKSLEIVIO KREPŠELIO LĖŠŲ RAJONO ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE PERSKIRSTYMO
22815. DĖL TARIFIKACIJOS SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO
22816. DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2006 METŲ BIUDŽETO IŠLAIDŲ LĖŠŲ PERSKIRSTYMO
22817. DĖL ANDREJAUS AŠKELOVIČIAUS SKYRIMO VILNIAUS R. TARAKONŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS DIREKTORIAUS PAREIGOMS
22818. DĖL KRISTINOS BAJAVIENĖS SKYRIMO VILNIAUS R. MAIŠIAGALOS LDK ALGIRDO VIDURINĖS MOKYKLOS DIREKTORĖS PAREIGOMS
22819. DĖL DARIUŠO VASILEVSKIO SKYRIMO VILNIAUS R. PIKELIŠKIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS DIREKTORIAUS PAREIGOMS
22820. DĖL CHRISTINOS MASALSKOS SKYRIMO VILNIAUS R. VĖLIUČIONIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS DIREKTORĖS PAREIGOMS
22821. DĖL GRETOS PILECKIENĖS SKYRIMO VILNIAUS R. AIRĖNŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS DIREKTORĖS PAREIGOMS
22822. DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2006 METŲ 9 MĖNESIŲ BIUDŽETO ĮVYKDYMO ATASKAITOS PATVIRTINIMO
22823. DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2006 METŲ BIUDŽETO LĖŠŲ, SKIRTŲ VALSTYBINĖMS (PERDUOTOMS SAVIVALDYBĖMS) FUNKCIJOMS ATLIKTI, PERSKIRSTYMO
22824. DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2006 METŲ BIUDŽETO VIRŠPLANINIŲ PAJAMŲ PASKIRSTYMO
22825. DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2006 METŲ BIUDŽETO LĖŠŲ,SKIRTŲ VALSTYBINĖMS (PERDUOTOMS SAVIVALDYBĖMS) FUNKCIJOMS,SOCIALINĖMS IŠMOKOMS IR KOMPENSACIJOMS SKAIČIUOTI IR MOKĖTI , PERSKIRSTYMO
22826. DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS SOCIALINĖS RŪPYBOS SKYRIAUS 2006 METŲ BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS PAPILDYMO
22827. DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2006 METŲ BIUDŽETO PAPILDYMO
22828. DĖL LĖŠŲ SKYRIMO PRIEŠGAISRINEI GELBĖJIMO TARNYBAI
22829. DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2006 METŲ BIUDŽETO VIRŠPLANINIŲ PAJAMŲ PASKIRSTYMO SENIŪNIJOMS
22830. DĖL NEMENČINĖS MIESTO SENIŪNIJOS 2006 M. BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATŲ STRAIPSNIŲ PAKEITIMO
22831. DĖL PABERŽĖS SENIŪNIJOS 2006 M. BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATŲ STRAIPSNIŲ PAKEITIMO
22832. DĖL RUDAMINOS SENIŪNIJOS 2006 M. BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATŲ STRAIPSNIŲ PAKEITIMO
22833. DĖL RIEŠĖS SENIŪNIJOS 2006 M. BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATŲ STRAIPSNIŲ PAKEITIMO
22834. DĖL SUŽIONIŲ SENIŪNIJOS 2006 M. BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATŲ STRAIPSNIŲ PAKEITIMO
22835. DĖL NEMĖŽIO SENIŪNIJOS 2006 M. BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATŲ STRAIPSNIŲ PAKEITIMO
22836. DĖL TAIKOS SUTARTIES SUDARYMO
22837. DĖL 2002 M. KOVO 12 DIENOS VALDYBOS SPRENDIMO Nr. 170 "DĖL VILNIAUS RAJONO REGULIARAUS KELEIVINIO TRANSPORTO MARŠRUTŲ IR REISŲ KVOTŲ" 2 PRIEDO
22838. DĖL J. K. ATLEIDIMO NUO GYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS MOKESČIO
22839. DĖL GYVENAMŲJŲ PATALPŲ ATSTATOMOJO REMONTO AR REKONSTRUKCIJOS EKONOMINIO NENAUDINGUMO PRIPAŽINIMO
22840. DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKAUS IR VIDUTINIO VERSLO RĖMIMO FONDO APRAŠO PATVIRTINIMO
22841. DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ PAREIGYBIŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, SKAIČIAUS VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS INSTITUCIJOSE PATVIRTINIMO
22842. DĖL MAŽMENINĖS PREKYBOS ALKOHOLIO PRODUKTAIS LICENCIJAVIMO
22843. DĖL ATLEIDIMO NUO ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO
22844. DĖL PAVELDIMO TURTO MOKESČIO SUMAŽINIMO
22845. DĖL FINANSINĖS PARAMOS UŽSIENYJE MIRUSIO LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIEČIO ŠEIMAI PALAIKAMS PARVEŽTI SUTEIKIMO
22846. DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2003-10-22 SPRENDIMO NR. T3-233 "DĖL NEMENČINĖS NEĮGALIŲJŲ DIENOS UŽIMTUMO CENTRO" DALINIO PAKEITIMO
22847. DĖL TRIUKŠMO PREVENCIJOS VILNIAUS RAJONO VIEŠOSIOSE VIETOSE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO
22848. DĖL VILNIAUS RAJONO ATLIEKŲ TVARKYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO
22849. DĖL UŽSAKOVO FUNKCIJŲ PERDAVIMO ĮGYVENDINANT NERIES UPĖS BASEINO INVESTICINĖS PROGRAMOS II ETAPĄ
22850. DĖL 2006-2007 M. ŠILDYMO SEZONO CENTRALIZUOTAI TIEKIAMOS ŠILUMOS PERSKAIČIUOTŲ KAINŲ IR DAUGIABUČIŲ NAMŲ ŠILDYMO SISTEMŲ PRIEŽIŪROS TARIFŲ

PirmasAnkstesnysis...454455456457458459460...KitasPaskutinis