Vilniaus rajono savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T3-49 2016-02-19
Padalinys: VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą

 

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL PROJEKTO VILNIAUS RAJONO SUŽIONIŲ IR PAGIRIŲ SENIŪNIJŲ MELIORACIJOS STATINIŲ REKONSTRAVIMAS ĮGYVENDINIMO

 

 

2016 m. vasario 19 d. Nr. T3-49

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 7 straipsnio 27 punktu, Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymo 7 straipsnio 3 dalimi ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. liepos 17 d. įsakymu Nr. 3D-578 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos „Parama žemės ūkio vandentvarkai“ Įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo”, Vilniaus rajono savivaldybės taryba
n u s p r e n d ž i a :

1.   Pritarti Vilniaus rajono savivaldybės administracios projektui „Vilniaus rajono Sužionių ir Pagirių seniūnijų melioracijos statinių rekonstravimas“.

               2. Įsipareigoti padengti netinkamas finansuoti, tačiau šiam projektui įgyvendinti būtinas išlaidas ir tinkamų finansuoti išlaidų dalį, kurių nepadengia projektui skiriamas finansavimas.

               3. Įpareigoti Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorių numatyti būtinas lėšas projektui įgyvendinti Vilniaus rajono savivaldybės biudžete šio projekto veikloms bendrai finansuoti.

 

 

 

 

 

Savivaldybės merė

Marija Rekst

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė:

Žemės ūkio skyriaus

vedėjo pavaduotojas

Ruslan Narunec

tel. 275 6912

Dokumento priedai:
T3-49 - DĖL PROJEKTO "VILNIAUS RAJONO SUŽIONIŲ IR PAGIRIŲ SENIŪNIJŲ MELIORACIJOS STATINIŲ REKONSTRAVIMAS" ĮGYVENDINIMO(1 PRIEDAS)
T3-49 - DĖL PROJEKTO "VILNIAUS RAJONO SUŽIONIŲ IR PAGIRIŲ SENIŪNIJŲ MELIORACIJOS STATINIŲ REKONSTRAVIMAS" ĮGYVENDINIMO(2 PRIEDAS)
T3-49 - DĖL PROJEKTO "VILNIAUS RAJONO SUŽIONIŲ IR PAGIRIŲ SENIŪNIJŲ MELIORACIJOS STATINIŲ REKONSTRAVIMAS" ĮGYVENDINIMO(3 PRIEDAS)
T3-49 - DĖL PROJEKTO "VILNIAUS RAJONO SUŽIONIŲ IR PAGIRIŲ SENIŪNIJŲ MELIORACIJOS STATINIŲ REKONSTRAVIMAS" ĮGYVENDINIMO(4 PRIEDAS)
T3-49 - DĖL PROJEKTO "VILNIAUS RAJONO SUŽIONIŲ IR PAGIRIŲ SENIŪNIJŲ MELIORACIJOS STATINIŲ REKONSTRAVIMAS" ĮGYVENDINIMO(5 PRIEDAS)
Į pradžią