Vilniaus rajono savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T3-128 2016-04-29
Padalinys: VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą

 

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL PALAIKOMOJO GYDYMO IR SLAUGOS PASLAUGŲ ASMENIMS, NEAPDRAUSTIEMS PRIVALOMUOJU SVEIKATOS DRAUDIMU, IR ASMENIMS, KURIEMS GYDYMO TERMINAS, UŽ KURĮ SUMOKA TERITORINĖ LIGONIŲ KASA, YRA PASIBAIGĘS, TEIKIMO IR MOKĖJIMO UŽ JAS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

 

2016 m.  balandžio 29 d. Nr. T3-128

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 18 punktu, Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo 48 straipsniu, Vilniaus rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

            1. Patvirtinti Palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų asmenims, neapdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu, ir asmenims, kuriems gydymo terminas, už kurį sumoka teritorinė ligonių kasa, yra pasibaigęs, teikimo ir mokėjimo už jas tvarkos aprašą (pridedama).

            2. Skelbti šį sprendimą Vilniaus rajono savivaldybės internetiniame tinklalapyje.

 

 

 

Savivaldybės merė                                                                                                          Marija Rekst                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė

Socialinės rūpybos skyriaus

vedėjo pavaduotoja

E. Kačanovskienė

Tel. 275 0036

Dokumento priedai:
T3-128 - DĖL PALAIKOMOJO GYDYMO IR SLAUGOS PASLAUGŲ ASMENIMS, NEAPDRAUSTIEMS PRIVALOMUOJU SVEIKATOS DRAUDIMU, IR ASMENIMS, KURIEMS GYDYMO TERMINAS, UŽ KURĮ SUMOKA TERITORINĖ LIGONIŲ KASA, YRA PASIBAIGĘS, TEIKIMO IR MOKĖJIMO UŽ JAS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO(PRIEDAS)
T3-128 - DĖL PALAIKOMOJO GYDYMO IR SLAUGOS PASLAUGŲ ASMENIMS, NEAPDRAUSTIEMS PRIVALOMUOJU SVEIKATOS DRAUDIMU, IR ASMENIMS, KURIEMS GYDYMO TERMINAS, UŽ KURĮ SUMOKA TERITORINĖ LIGONIŲ KASA, YRA PASIBAIGĘS, TEIKIMO IR MOKĖJIMO UŽ JAS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO(PRIEDAS)
Į pradžią