Vilniaus rajono savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T3-143 2016-04-29
Padalinys: VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL ATSTOVO DELEGAVIMO Į VILNIAUS TERITORINĖS LIGONIŲ KASOS STEBĖTOJŲ TARYBĄ

 

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL 2015 M. GEGUŽĖS 29 D. VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMO NR. T3-221 „DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS PETICIJŲ KOMISIJOS SUDARYMO“ DALINIO PAKEITIMO

 

2016 m. balandžio 29  d. Nr. T3 -143

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos peticijų įstatymo 6 straipsnio 5 dalimi bei atsižvelgdama į Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-04-06 siūlymą Nr. A33(1)–2210-(1.6), Vilniaus rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Pakeisti Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 29 d. sprendimu Nr. T3–221 patvirtintos Vilniaus rajono savivaldybės peticijų komisijos sudėtį: vietoj Halinos Moroz, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus vedėjos, įtraukti Bendrojo skyriaus vyr. specialistę Liliją Šukevič.

2. Šį sprendimą teisės aktų nustatyta tvarka paskelbti Teisės aktų registre ir Savivaldybės tinklalapyje.

 

 

 

Savivaldybės merė                                                                                                              Marija Rekst

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė

Bendrojo skyriaus vedėja

Renata Zelenkevič

2016-04-05

Tel. 275 1529

Į pradžią