Vilniaus rajono savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Pakeistas Priedas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T3-213 2016-05-27
Padalinys: VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą

 

 

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

dėl UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „NEMĖŽIO KOMUNALININKAS“ GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ BAZINIŲ KAINŲ SUBSIDIJAVIMO

 

2016 m. gegužės 27 d. Nr.T3-213

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 str. 30 p., 16 str. 2 d. 37 p., 18 str. 1 d., Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 8 str. 2 d., 21 str. 1 d. ir 2 d., 23 str., atsižvelgdama į Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2016 m. balandžio 21 d. nutarimą Nr. O3-102 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Nemėžio komunalininkas“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų vienašališko nustatymo“, remdamasi 2015 m lapkričio 20 d. Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T3-446 „Dėl UAB „Nemėžio komunalininkas“ viešojo geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo paskyrimo“, Vilniaus rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Taikyti vartotojams (gyventojams, neturintiems įsiskolinimų už geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas daugiau kaip už tris mėnesius) 2016 m. balandžio 21 d. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimu Nr. O3-102 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Nemėžio komunalininkas“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų vienašališko nustatymo“ nustatytų bazinių kainų subsidijų dydžius (be pridėtinės vertės mokesčio):

1.1 geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų subsidijos dydį vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas bute – 0,71 Eur/m3, iš šio skaičiaus:

1.1.1. geriamojo vandens tiekimo – 0,19 Eur/m3,

1.1.2. nuotekų tvarkymo – 0,52 Eur/m3.

1.2. geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų subsidijos dydį vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas individualių gyvenamųjų namų ar kitų patalpų, skirtų asmeninėms, šeimos ar namų reikmėms, įvaduose – 0,56 Eur/m3, iš šio skaičiaus:

1.2.1. geriamojo vandens tiekimo – 0,13 Eur/m3,

1.2.2. nuotekų tvarkymo – 0,43 Eur/m3.

2. Viešojo geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo UAB „Nemėžio komunalininkas“ apskaičiuotas subsidijas mokėti iš Vilniaus rajono savivaldybės biudžeto lėšų.

3. Sprendimas galioja nuo 2016 m. birželio 1 d. iki 2016 m. gruodžio 31 d.

4. Pripažinti netekusiais galios:

4.1. Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2009 m. gruodžio 23 d. sprendimą Nr. T3-404 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Nemėžio komunalininkas“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo“.

4.2. Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 3 d. sprendimą Nr. T3-369 „Dėl Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2009 m. gruodžio 23 d. sprendimo Nr. T3-404 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Nemėžio komunalininkas“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų“ pakeitimo“.

5. Skelbti šį sprendimą Teisės aktų registre ir Vilniaus rajono savivaldybės interneto tinklalapyje.

 

 

 

 

Savivaldybės merė                                                                                                             Marija Rekst                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė

Vietinio ūkio skyriaus vyr. specialistė

Jolanta Stankevič

Tel. 210 9688

Dokumento priedai:
T3-213 - DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS "NEMĖŽIO KOMUNALININKAS" GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ BAZINIŲ KAINŲ SUBSIDIJAVIMO (1 PRIEDAS)
T3-213 - DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS "NEMĖŽIO KOMUNALININKAS" GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ BAZINIŲ KAINŲ SUBSIDIJAVIMO(2 PRIEDAS)
Į pradžią