Vilniaus rajono savivaldybės VRSA dokumentų paieška
UžklausaPagalba
Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T3-85 2017-02-24
Padalinys: VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą

 

 

 

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS

SMULKIOJO IR VIDUTINIO VERSLO RĖMIMO FONDO LĖŠŲ SKIRSTYMO KOMISIJOS SUDĖTIES KEITIMO

 

2017 m. vasario 24 d. Nr.T3-85

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 6 ir 43 punktais, 18 straipsnio 1 dalimi, Vilniaus rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1.   Iš dalies pakeisti Vilniaus rajono savivaldybės  tarybos 2015-04-29 sprendimu      Nr. T3-181 patvirtintą smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo fondo lėšų skirstymo komisijos sudėtį: vietoj komisijos nario, Vilniaus rajono savivaldybės tarybos nario Ivano Filipovičiaus įrašyti Vilniaus rajono savivaldybės tarybos narį Albertą Gaidamovičių.

2.   Šį sprendimą paskelbti Teisės aktų registre ir Vilniaus rajono savivaldybės tinklalapyje.

 

 

 

 


Savivaldybės merė

Marija Rekst


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė

Tarybos sekretorė

Elžbieta Jablonska, tel. 275 5079

El. p. elzbieta.jablonska@vrsa.lt

 

Į pradžią