Vilniaus rajono savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T3-86 2017-02-24
Padalinys: VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL ATSTOVO DELEGAVIMO Į VILNIAUS TERITORINĖS LIGONIŲ KASOS STEBĖTOJŲ TARYBĄ

 

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL 2015 M. GEGUŽĖS 29 D. VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMO NR. T3-221 „DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS PETICIJŲ KOMISIJOS SUDARYMO“ PAKEITIMO

 

2017 m. vasario 24 d. Nr. T3-86

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos peticijų įstatymo 6 straipsnio 5 dalimi bei 2017-02-07 Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T3–47 „Dėl Vilniaus rajono savivaldybės mero pavaduotojo skyrimo“, Vilniaus rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Pakeisti Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 29 d. sprendimu Nr. T3–221 patvirtintos Vilniaus rajono savivaldybės peticijų komisijos sudėtį: vietoj Gabrielio Jano Mincevičiaus, Vilniaus rajono savivaldybės Peticijų komisijos pirmininko, įrašyti Vilniaus rajono savivaldybės mero pavaduotoją Teresą Demeško.

2. Šį sprendimą teisės aktų nustatyta tvarka paskelbti Teisės aktų registre ir Savivaldybės tinklalapyje.

 

 

 

Savivaldybės merė                                                                                                            Marija Rekst                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė

Bendrojo skyriaus vedėja

Renata Zelenkevič

2017-02-08

Tel. 275 1529

Į pradžią