Vilniaus rajono savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T3-90 2017-02-24
Padalinys: VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą

 

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS

NARKOTIKŲ KONTROLĖS KOMISIJOS PIRMININKO PAKEITIMO

 

2017 m. vasario 24 d. Nr.T3-90

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 6 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Vilniaus rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1.             Pakeisti Vilniaus rajono savivaldybės  tarybos 2015-06-26 sprendimu Nr. T3-282 patvirtintą Narkotikų kontrolės komisijos pirmininką: vietoj komisijos pirmininko, Vilniaus rajono savivaldybės mero pavaduotojo Roberto Komarovskio įrašyti Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoją Danutą Narbut.

2.             Šį sprendimą paskelbti Vilniaus rajono savivaldybės tinklalapyje.

 

 

 

 


Savivaldybės merė

Marija Rekst


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė

Tarybos sekretorė

Elžbieta Jablonska, tel. 275 5079

El. p. elzbieta.jablonska@vrsa.lt

 

 

Į pradžią