Vilniaus rajono savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T3-104 2017-03-31
Padalinys: VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą

 

 

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. LAPKRIČIO 20 D. SPRENDIMU NR. T3-435 PATVIRTINTOS BŪSTO NUOMOS AR IŠPERKAMOSIOS BŪSTO NUOMOS MOKESČIŲ DALIES KOMPENSACIJŲ MOKĖJIMO IR PERMOKĖTŲ KOMPENSACIJŲ GRĄŽINIMO TVARKOS DALINIO PAKEITIMO

 

2017 m. kovo 31 d. Nr. T3-104

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 str. 1 d., Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 16 str. 6 d., 18 str. 3 d., 19 str. 1 d. 2 p., Vilniaus rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a

pakeisti Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 20 d. sprendimu Nr. T3-435 patvirtintos Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijų mokėjimo ir permokėtų kompensacijų grąžinimo tvarkos 23, 24 ir 25.2 punktus ir išdėstyti juos taip:

„23. Asmeniui (šeimai), išsinuomojusiam būstą, kurio naudingasis plotas, tenkantis vienam asmeniui ar šeimos nariui, yra didesnis kaip 8 kvadratiniai metrai, Kompensacija mokama tik už 8 kvadratinius metrus. Kompensacija negali viršyti būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio.“

„24. Asmenys ar šeimos, gaunantys Kompensaciją, neišbraukiami iš asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti sąrašų.“

„25.2. deklaruoto turto vertė ar pajamos, kurios, vadovaujantis Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 17 straipsniu, įskaitomos į asmens ar šeimos gaunamas pajamas, daugiau kaip 25 procentais viršija Įstatymo 11 straipsnio 2 dalyje nustatytus metinius pajamų ir turto dydžius.“

Skelbti šį sprendimą Teisės aktų registre.

 

 

 

Savivaldybės merė                                                                                                             Marija Rekst

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė

Ekonomikos ir turto skyriaus

Vyr. specialistė Božena Buiko, (8 5) 273 0407

Į pradžią