Vilniaus rajono savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T3-105 2017-03-31
Padalinys: VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą

 

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-11-20 SPRENDIMU

NR. T3-436 PATVIRTINTOS SAVIVALDYBĖS BŪSTO ir SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS TVARKOS DALINIO PAKEITIMO

 

 

2017 m. kovo 31 d.  Nr. T3-105

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 str. 2 d. 26 p., 18 str. 1 d., Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 20 str. 5 d. 2 p., 20 str. 6 d., Vilniaus rajono savivaldybės taryba    n u s p r e n d ž i a

pakeisti Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2015-11-20 tarybos sprendimu Nr. T3-436 patvirtintos Savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos 20.3 ir 30 punktus ir išdėstyti juos taip:

„20.3. pagal Įstatymo 20 straipsnio 6 dalį, kai asmens (šeimos), nuomojančio socialinį būstą, deklaruoto turto vertė ar pajamos, kurios, vadovaujantis Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 17 straipsniu, įskaitomos į asmens ar šeimos gaunamas pajamas, daugiau kaip 25 procentais viršija Įstatymo 11 straipsnio 2 dalyje nustatytus metinius pajamų ir turto dydžius, jeigu asmens (šeimos) prašymu Savivaldybės taryba, įvertinusi socialinio būsto poreikį Savivaldybėje, priėmė sprendimą šį būstą nuomoti kaip Savivaldybės būstą už rinkos kainą“;

30. Jeigu socialinio būsto nuomininko (-ų) deklaruoto turto vertė ar pajamos, kurios,  vadovaujantis Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 17 straipsniu, įskaitomos į asmens ar šeimos gaunamas pajamas, daugiau kaip 25 procentais viršijo Įstatymo 11 straipsnio 2 dalyje nustatytus metinius pajamų ir turto dydžius ir asmens (šeimos) prašymu Savivaldybės taryba, įvertinusi socialinio būsto poreikį Savivaldybėje, priėmė sprendimą šį būstą nuomoti kaip Savivaldybės būstą rinkos kainomis vadovaudamasi Savivaldybės būsto, socialinio būsto nuomos mokesčių ir būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijos dydžio apskaičiavimo metodika, jeigu asmuo ar šeima neturi nuosavybės teise kito tinkamo būsto“.

Skelbti šį sprendimą Teisės aktų registre.

 

 

 

Savivaldybės merė                                                  Marija Rekst

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė

Ekonomikos ir turto sk. vyr. specialistė

Halina Biedžynska

tel. (8 5) 273 0407

Į pradžią