Vilniaus rajono savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T3-149 2017-03-31
Padalinys: VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą

 

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS
2015-12-11 SPRENDIMO NR. T3-549
2 PUNKTO PATIKSLINIMO

 

 

2017 m kovo 31 d. Nr. T3-149

Vilnius

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 str. 1 d., Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 25 str. 6 d., Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 26 str. 1 d., 29 str. 1 d., Vilniaus rajono savivaldybės taryba    n u s p r e n d ž i a:

1.    Patikslinti Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2015-12-11 sprendimo Nr. T3-549 „Dėl parengtų „ZRg” žemės naudojimo funkcinės zonos Sudervės seniūnijoje ir „U“ žemės naudojimo funkcinės zonos Avižienių, Juodšilių, Nemėžio, Pagirių, Riešės, Rudaminos ir Zujūnų seniūnijose bendrųjų planų prilyginimo savivaldybės dalies vietovės lygmens bendriesiems planams“ 2 punktą ir išdėstyti jį taip:

„2. Užbaigti 1 p. nurodytų bendrųjų planų baigiamąjį etapą pagal teritorijų planavimo tvarką, įsigaliojusią nuo 2014 m. sausio 1 d.“.

2.    Pavesti Vilniaus rajono savivaldybės administracijai:

2.1.       išsiųsti informaciją apie šio teisės akto priėmimą vietinės spaudos redakcijai;

2.2.       šį sprendimą paskelbti Teisės aktų registre, Savivaldybės tinklalapyje, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje.

3.    Šis sprendimas įsigalioja kitą dieną po paskelbimo Teisės aktų registre.

4.    Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas pasirinktinai Administracijos visuomeninei administracinių ginčų komisijai ar Vilniaus apygardos administraciniam teismui.

 

 

 

Savivaldybės merė                                                                          Marija Rekst

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė

Architektūros ir teritorijos planavimo

skyriaus vyr. specialistė

Irina Revko, tel. (8 5) 272 3771

Į pradžią