Vilniaus rajono savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Priedas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T3-312 2017-07-28
Padalinys: VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „VILNIAUS VANDENYS“ GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ BAZINIŲ KAINŲ NUSTATYMO

 

 

2017 m. liepos 28 d. Nr.T3-312

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 str. 2 d. 37 p., 18 str. 1 d., Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 10 str. 6 p., 34 str. 2 d., Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2006 m. gruodžio 21 d. nutarimu Nr. O3-92 „Dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodika“, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2017 m. birželio 30 d. nutarimu Nr. O3E-281 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Vilniaus vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo“ bei atsižvelgdama į UAB „Vilniaus vandenys“ 2017 m. liepos 4 d. raštą Nr. S-4860 „Dėl UAB „Vilniaus vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo“, Vilniaus  rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

 1. Nustatyti UAB „Vilniaus vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bei atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazines kainas (be pridėtinės vertės mokesčio):

                     1.1. geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinę kainą vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas bute – 1,12 Eur/m3, iš šio skaičiaus:

1.1.1. geriamojo vandens tiekimo – 0,54 Eur/m3;

1.1.2. nuotekų tvarkymo – 0,58 Eur/m3, iš šio skaičiaus:

1.1.2.1. nuotekų surinkimo – 0,22 Eur/m3;

1.1.2.2. nuotekų valymo – 0,16 Eur/m3;

1.1.2.3. nuotekų dumblo tvarkymo – 0,20 Eur/m3;

1.2. geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinę kainą vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas individualių gyvenamųjų namų ar kitų patalpų, skirtų asmeninėms, šeimos ar namų reikmėms, įvaduose – 1,06 Eur/m3, iš šio skaičiaus:

1.2.1. geriamojo vandens tiekimo – 0,51 Eur/m3;

1.2.2. nuotekų tvarkymo – 0,55 Eur/m3, iš šio skaičiaus:

1.2.2.1. nuotekų surinkimo – 0,21 Eur/m3;

1.2.2.2. nuotekų valymo – 0,15 Eur/m3;

1.2.2.3. nuotekų dumblo tvarkymo – 0,19 Eur/m3;

1.3. geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinę kainą abonentams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas buities ir komerciniams poreikiams bei perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą abonentams – 1,10 Eur/m3, iš šio skaičiaus:

1.3.1. geriamojo vandens tiekimo – 0,57 Eur/m3;

1.3.2. nuotekų tvarkymo – 0,53 Eur/m3, iš šio skaičiaus:

1.3.2.1. nuotekų surinkimo – 0,20 Eur/m3;

1.3.2.2. nuotekų valymo – 0,15 Eur/m3;

1.3.2.3. nuotekų dumblo tvarkymo – 0,18 Eur/m3;

1.4. geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinę kainą abonentams, perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą patalpoms šildyti ir tiekiamą vartotojams ir abonentams bei geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą vartotojams, ir vartotojų kategorijai, perkančiai paslaugas daugiabučių gyvenamųjų namų įvade – 1,03 Eur/m3, iš šio skaičiaus:

1.4.1. geriamojo vandens tiekimo – 0,50 Eur/m3;

1.4.2. nuotekų tvarkymo – 0,53 Eur/m3, iš šio skaičiaus:

1.4.2.1. nuotekų surinkimo – 0,20 Eur/m3;

1.4.2.2. nuotekų valymo – 0,15 Eur/m3;

1.4.2.3. nuotekų dumblo tvarkymo – 0,18 Eur/m3;

1.5. atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinę kainą vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas bute:

1.5.1. kai įrengtas UAB „Vilniaus vandenys“ priklausantis atsiskaitomasis apskaitos prietaisas – 0,83 Eur butui per mėn.;

1.5.2. kai dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti atsiskaitomojo apskaitos prietaiso arba įrengtas vartotojui priklausantis atsiskaitomasis apskaitos prietaisas – 0,52 Eur butui per mėn.;

1.6. atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinę kainą vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas daugiabučio gyvenamojo namo įvade – 3,35 Eur namui per mėn.;

1.7. atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinę kainą vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas individualių gyvenamųjų namų ar kitų patalpų, skirtų asmeninėms, šeimos ar namų reikmėms, įvaduose:

1.7.1. kai įrengtas UAB „Vilniaus vandenys“ priklausantis atsiskaitomasis apskaitos prietaisas – 0,97 Eur apskaitos prietaisui per mėn.;

1.7.2. kai dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti atsiskaitomojo apskaitos prietaiso arba įrengtas vartotojui priklausantis atsiskaitomasis apskaitos prietaisas – 0,60 Eur namui per mėn.;

1.8.  vidutinę atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos kainą abonentams – 2,35 Eur per mėn., kuri diferencijuojama:

1.8.1. kai įrengtas atsiskaitomasis apskaitos prietaisas kiekvienam apskaitos prietaisui per mėn. pagal skaitiklio diametrą:

1.8.1.1. diametras 15 mm – 1,50 Eur per mėn.;

1.8.1.2. diametras 20 mm – 2,00 Eur per mėn.;

1.8.1.3. diametras 25 mm – 2,50 Eur per mėn.;

1.8.1.4. diametras 32 mm – 3,20 Eur per mėn.;

1.8.1.5. diametras 40 mm – 4,00 Eur per mėn.;

1.8.1.6. diametras 50 mm – 5,01 Eur per mėn.;

1.8.1.7. diametras 65 mm – 6,51 Eur per mėn.;

1.8.1.8. diametras 80 mm – 8,01 Eur per mėn.;

1.8.1.9. diametras 100 mm – 10,01 Eur per mėn.;

1.8.1.10. diametras 150 ir daugiau mm – 15,02 Eur per mėn.;

1.8.2. kai dėl techninių ar kitų priežaščių nėra galimybės įrengti atsiskaitomojo apskaitos prietaiso abonentui, nuotekų transportavimo paslaugas teikiančiam asmeniui, nuotekų dumblo vežėjui, vandens paėmėjui  – 1,70 Eur per mėn.

2018 m. vasario  20  d. Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimo  Nr.T3-33  redakcija

1.9. nuotekų valymo kainą abonentams už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės taršos BDS7 koncentracijos padidėjimą - 0,028 Eur/m3;

1.10. nuotekų valymo kainą abonentams už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės taršos skendinčių medžiagų koncentracijos padidėjimą - 0,020 Eur/m3;

1.11. nuotekų valymo kainą abonentams už kiekvieną 10 mg/l virš bazinės taršos azoto koncentracijos padidėjimą - 0,002 Eur/m3;

1.12. atvežto tankinto 20 proc. sausumo nuotekų dumblo apdorojimo (nuotekų dumblo apdorojimo prieš anaerobinį apdorojimą, anaerobinio apdorojimo ir sausinimo bei nuotekų dumblo džiovinimo technologinėse grandyse) kainą – 20,58 Eur/t.

2. Nustatyti, kad:

2.1. šio sprendimo 1 punkte nurodytos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinės kainos nustatytos trejų metų laikotarpiui nuo šių kainų įsigaliojimo dienos.

2.2. pirmaisiais bazinių kainų galiojimo metais taikomos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos lygios geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinėms kainoms.

3. Skelbti šį sprendimą Teisės aktų registre ir Vilniaus rajono savivaldybės tinklalapyje.

 

 

 

Savivaldybės merė                                                                                                             Marija Rekst

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė

Vietinio ūkio skyriaus

vyr. specialistė J.Stankevič

Tel. Nr. 210 9688

Dokumento priedai:
T3-312 - DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS "VILNIAUS VANDENYS" GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ BAZINIŲ KAINŲ NUSTATYMO ( PRIEDAS)
Į pradžią