Vilniaus rajono savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T3-356 2017-08-25
Padalinys: VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą

 

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ANTIKORUPCIJOS KOMISIJOS SUDĖTIES PAKEITIMO

 

2017 m. rugpjūčio 25 d.  Nr. T3-356

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio 1 dalimi, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 16 str., atsižvelgdama į Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. rugpjūčio 9 d. siūlymą Nr. A33(1)-5376, Vilniaus rajono savivaldybės taryba   n u s p r e n d ž i a:

1.         Pakeisti Vilniaus rajono savivaldybės  tarybos 2015-06-26 sprendimu Nr. T3-271 ,,Dėl Vilniaus rajono savivaldybės Antikorupcijos komisijos sudėties ir jos veiklos nuostatų pakeitimo“ patvirtintos Antikorupcijos komisijos sudėtį: vietoj komisijos sekretorės Janinos Purpurovič įrašyti Vilniaus rajono savivaldybės administracijos bendrojo skyriaus vyr. specialistę Agatą Grigorovič ir vietoj komisijos narės, tarybos narės Elžbietos Sadaiskos įrašyti tarybos narį Tadeušą Andžejevskį.

2.         Sprendimą paskelbti Savivaldybės tinklalapyje.

 
 
Savivaldybės merė
Marija Rekst
 

                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė

Tarybos sekretorė

Elžbieta Jablonska, tel. 275 5079

El. p. elzbieta.jablonska@vrsa.lt

 

Į pradžią