Vilniaus rajono savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T3-380 2017-10-27
Padalinys: VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS SENIŪNIJŲ BENDRUOMENĖMS REMTI LĖŠŲ SKYRIMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO

PATVIRTINIMO

 

2017 m. spalio 27 d. Nr. T3-380  

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 12 punktu ir 16 straipsnio 4 dalimi, Vilniaus rajono savivaldybės taryba   n u s p r e n d ž i a:

1.         Patvirtinti Seniūnijų bendruomenėms remti lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašą (pridedama).

2.      Šį sprendimą paskelbti Teisės aktų registre ir Vilniaus rajono savivaldybės tinklalapyje.

 

 

 

 

Savivaldybės merė

Marija Rekst

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė:

Buhalterinės apskaitos skyriaus

vedėjo pavaduotoja, l. e. vedėjo pareigas

Janina Šakevičienė

Tel. (8 5) 275 0095, el.p. Janina.Sakeviciene@vrsa.lt

 

Dokumento priedai:
T3-380 - DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS SENIŪNIJŲ BENDRUOMENĖMS REMTI LĖŠŲ SKYRIMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (PRIEDAS)
T3-380 - DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS SENIŪNIJŲ BENDRUOMENĖMS REMTI LĖŠŲ SKYRIMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO(PRIEDAS)
Į pradžią