Vilniaus rajono savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Keičiantis Priedas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T3-7 2018-01-26
Padalinys: VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą

 

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL MAITINIMO ORGANIZAVIMO VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2018 m. sausio 26 d. Nr. T3-7

  Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 10 punktu, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 36 straipsnio 7, 8, 9 dalimis, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 13 d. nutarimo  Nr. 1283 „Dėl kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 10.15 papunkčiu, Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2014 m. rugpjūčio 29 d. sprendimu Nr. T3-301 „Dėl socialinės paramos mokiniams organizavimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Vilniaus rajono savivaldybės 2015 m. birželio 26 d. sprendimu Nr. T3-276 „Dėl Vilniaus rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ilgalaikio materialiojo turto viešo nuomos konkurso ir nuomos be konkurso būdu organizavimo tvarkos aprašo ir nuompinigių už savivaldybės ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą skaičiavimo taisyklių patvirtinimo“, Vilniaus rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1.    Patvirtinti Maitinimo organizavimo Vilniaus rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose tvarkos aprašą (pridedama).

2.    Įpareigoti Savivaldybės administracijos direktorių parengti teisės aktus, numatytus 1 punkte patvirtintame tvarkos apraše.

3.    Šį sprendimą paskelbti Teisės aktų registre ir Vilniaus rajono savivaldybės tinklalapyje.

 

 

 

Savivaldybės merė                                                                                                              Marija Rekst

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė

Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja S. Ryžova,

Švietimo skyriaus vyr. specialistė

J. Markevič - Ulozienė

2017-12-22

Tel. 275 15 41

 

Dokumento priedai:
T3-7 - DĖL MAITINIMO ORGANIZAVIMO VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (PRIEDAS)
T3-7 - DĖL MAITINIMO ORGANIZAVIMO VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (PRIEDAS)
Į pradžią