Vilniaus rajono savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Priedas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T3-14 2018-01-26
Padalinys: VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą

 

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2018  m. sausio 26 d. Nr. T3-14

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.46 str., Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 str. 2 d. 10 p., 18 str. 1 d., 30 str. 1 d., Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 4 str. 3 d. 1 p., 6 str. 5 d., atsižvelgdama į 2017-12-19 Savivaldybės administracijos direktorės Liucinos Kotlovskos siūlymą Nr.A38(1)-651 bei 2017-12-19 Savivaldybės merės Marijos Rekst teikimą Nr.A38(1)-652, Vilniaus rajono savivaldybės taryba       n u s p r e n d ž i a :

1. Patvirtinti Vilniaus rajono savivaldybės administracijos nuostatų naują redakciją (pridedama).

2. Įgalioti Liuciną Kotlovską, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorę, pasirašyti nuostatus ir juos teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais įregistruoti Juridinių asmenų registre.

3. Pripažinti netekusiu galios Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2010 m. kovo 24 d. sprendimą Nr. T3-77 „ Dėl  Vilniaus rajono savivaldybės administracijos nuostatų patvirtinimo“ nuo šio sprendimo 1 p. nurodytų nuostatų įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos.

4. Skelbti šį sprendimą Teisės aktų registre ir Vilniaus rajono savivaldybės tinklalapyje.

 

 

 

Savivaldybės merė                                                                                                             Marija Rekst

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė

Teisės skyriaus vedėjo pavaduotoja

Valentina Kundinovič

tel. 2750915

Dokumento priedai:
T3-14 - DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (PRIEDAS)
T3-14 - DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO(PRIEDAS)
T3-14 - DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO(PRIEDAS)
Į pradžią