Vilniaus rajono savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Keičiantis Priedas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T3-21 2018-02-20
Padalinys: VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą

 

                      Vilniaus rajono savivaldybės taryba

 

sprendimas

DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 – 2020 M. STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO

 

2018 m. vasario 20 d. Nr. T3-21

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 22 punktu, 103 straipsnio 1 ir 3 punktais, 16 straipsnio 2 dalies 40 punktu, atsižvelgdama į Vilniaus rajono savivaldybės 2016 – 2023 m. strateginį plėtros planą, patvirtintą Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2014 m. liepos 25 d. sprendimu Nr. T3-263 „Dėl Vilniaus rajono savivaldybės 2016 – 2023 m. strateginio plėtros plano patvirtinimo“, Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 25 d. sprendimu Nr. T3-91 patvirtintu  Vilniaus rajono savivaldybės trejų metų strateginio veiklos plano rengimo ir įgyvendinimo, koordinavimo bei stebėsenos tvarkos aprašu, Vilniaus rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a :

Patvirtinti Vilniaus rajono savivaldybės 2018–2020 metų strateginį veiklos planą (pridedama).

 

                     

 

Savivaldybės merė                                                                                                             Marija Rekst

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė

Investicijų skyriaus vyr. specialistė,

Agnė Semionova

Tel. 2752463

Dokumento priedai:
T3-21 - DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 - 2020 M. STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO (1 PRIEDAS)
T3-21 - DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 - 2020 M. STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO (2 PRIEDAS)
T3-21 - DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 - 2020 M. STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO (3 PRIEDAS)
T3-21 - DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 - 2020 M. STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO (4 PRIEDAS)
T3-21 - DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 - 2020 M. STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO (5 PRIEDAS)
T3-21 - DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 - 2020 M. STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO (6 PRIEDAS)
T3-21 - DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 - 2020 M. STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO (7 PRIEDAS)
T3-21 - DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 - 2020 M. STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO (8 PRIEDAS)
Į pradžią