Vilniaus rajono savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Priedas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T3-33 2018-02-20
Padalinys: VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-07-28 SPRENDIMO

NR. T3-312 1.8 PAPUNKČIO PAKEITIMO

 

 

2018 m. vasario 20 d. Nr.T3-33

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 str. 2 d. 37 p., 18 str. 1 d., Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 10 str. 6 p., 34 str. 2 d., Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2006 m. gruodžio 21 d. nutarimu Nr. O3-92 „Dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos“, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2018 m. sausio 18 d. nutarimu Nr. O3E-14 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Vilniaus vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų“ bei atsižvelgdama į UAB „Vilniaus vandenys“ 2018 m. vasario 6 d. raštą Nr. SD-602 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2018 m. sausio 18 d. nutarimo Nr. O3E-14 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Vilniaus vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų“, Vilniaus  rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

 1. Pakeisti Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2017-07-28 sprendimo Nr. T3-312 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Vilniaus vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo“ 1.8 papunktį ir išdėstyti jį taip:

„1.8. vidutinę atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos kainą abonentams – 2,35 Eur per mėn., kuri diferencijuojama:

1.8.1. kai įrengtas atsiskaitomasis apskaitos prietaisas kiekvienam apskaitos prietaisui per mėn. pagal skaitiklio diametrą:

1.8.1.1. diametras 15 mm – 1,50 Eur per mėn.;

1.8.1.2. diametras 20 mm – 2,00 Eur per mėn.;

1.8.1.3. diametras 25 mm – 2,50 Eur per mėn.;

1.8.1.4. diametras 32 mm – 3,20 Eur per mėn.;

1.8.1.5. diametras 40 mm – 4,00 Eur per mėn.;

1.8.1.6. diametras 50 mm – 5,01 Eur per mėn.;

1.8.1.7. diametras 65 mm – 6,51 Eur per mėn.;

1.8.1.8. diametras 80 mm – 8,01 Eur per mėn.;

1.8.1.9. diametras 100 mm – 10,01 Eur per mėn.;

1.8.1.10. diametras 150 ir daugiau mm – 15,02 Eur per mėn.;

1.8.2. kai dėl techninių ar kitų priežaščių nėra galimybės įrengti atsiskaitomojo apskaitos prietaiso abonentui, nuotekų transportavimo paslaugas teikiančiam asmeniui, nuotekų dumblo vežėjui, vandens paėmėjui  – 1,70 Eur per mėn.“

3. Skelbti šį sprendimą Teisės aktų registre ir Vilniaus rajono savivaldybės tinklalapyje.

 

 

 

Savivaldybės merė                                                                                                             Marija Rekst

 

Parengė

Vietinio ūkio skyriaus

vyr. specialistė J.Stankevič

Tel. Nr. 210 9688

Dokumento priedai:
T3-33 - DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-07-28 SPRENDIMO NR. T3-312 1.8 PAPUNKČIO PAKEITIMO (PRIEDAS)
T3-33 - DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-07-28 SPRENDIMO NR. T3-312 1.8 PAPUNKČIO PAKEITIMO (PRIEDAS)
Į pradžią