Vilniaus rajono savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Keičiantis Priedas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T3-35 2018-02-20
Padalinys: VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą

 

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL KELIŲ IR GATVIŲ ĮTRAUKIMO Į VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ IR GATVIŲ SĄRAŠĄ TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

 

2018 m vasario 20 d. Nr. T3-35

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 str. 32 p. ir Lietuvos Respublikos kelių įstatymo 3 str. 3 d., 4 str. 3 d. bei 6 str. 4 d., Vilniaus rajono savivaldybės taryba

n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti kelių ir gatvių (toliau – Kelias) įtraukimo į Vilniaus rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių sąrašą tvarkos aprašą (pridedama).

2. Pavesti Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui sudaryti komisiją dėl prašymų nagrinėjimo.

3. Pavesti Vilniaus rajono savivaldybės administracijai paskelbti šį sprendimą Vilniaus rajono savivaldybės tinklalapyje bei Teisės aktų registre.

4. Šis sprendimas įsigalioja nuo jo paskelbimo Teisės aktų registre.

 

 

 

 

 

Savivaldybės merė                                                                                                                Marija Rekst

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė

Statybos skyriaus vyr. specialistas

Romuald Dadelo, 273 4691

Dokumento priedai:
T3-35 - DĖL KELIŲ IR GATVIŲ ĮTRAUKIMO Į VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ IR GATVIŲ SĄRAŠĄ TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (PRIEDAS)
Į pradžią