Vilniaus rajono savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Pakeistas Priedas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T3-36 2018-02-20
Padalinys: VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą

 

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS KAPINIŲ TVARKYMO TAISYKLIŲ, APRAŠŲ, SUSIJUSIŲ SU KAPINIŲ TVARKYMU, PRIEŽIŪRA IR LAIDOJIMU JOSE, PATVIRTINIMO

 

 

2018 m. vasario 20 d. Nr. T3-36

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 41 punktu, 16 straipsnio 2 dalies 36 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. lapkričio 19 d. nutarimu Nr. 1207 „Dėl Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatymo įgyvendinamųjų teisės aktų patvirtinimo“, atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovo Vilniaus apskrityje 2017 m. gruodžio 28 d. teikimą Nr. 1T-35 „Dėl Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2011 m. liepos 22 d. sprendimo Nr. T3-271“, Vilniaus rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti:

1.1. Vilniaus rajono savivaldybės kapinių tvarkymo taisykles (pridedama);

1.2. Vilniaus rajono savivaldybės leidimo laidoti neprižiūrimose kapavietėse išdavimo tvarkos aprašą (pridedama);

1.3. Visuomenės ir Vilniaus rajono savivaldybės kapinėse palaidotų asmenų artimųjų giminaičių informavimo apie kapinių panaikinimą tvarkos aprašą (pridedama);

1.4. Vilniaus rajono savivaldybės kapinių prižiūrėtojo kaupiamų duomenų tvarkymo sąlygų aprašą (pridedama);

1.5. Vilniaus rajono savivaldybės kapinių priežiūros organizavimo tvarkos aprašą (pridedama);

2. Pavesti Vilniaus rajono savivaldybės administracijai organizuoti  šio sprendimo vykdymą bei vykdymo kontrolę.

3. Pripažinti netekusiu galios Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2011 m. liepos 22 d. sprendimą Nr. T3-271 „Dėl Vilniaus rajono savivaldybės kapinių tvarkymo taisyklių ir kapinių priežiūros organizavimo tvarkos aprašų patvirtinimo“;

4. Paskelbti informaciją apie šį sprendimą vietinėje spaudoje, o visą sprendimą – Vilniaus rajono savivaldybės internetiniame tinklalapyje ir Teisės aktų registre.

 

 

 

Savivaldybės merė                                                                                                            Marija Rekst

 

 

 

 

                                            

Parengė

Teisės sk. vedėjo pavaduotoja

Valentina Kundinovič

tel. (8 5) 275 0915

 

Dokumento priedai:
T3-36 - DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS KAPINIŲ TVARKYMO TAISYKLIŲ, APRAŠŲ, SUSIJUSIŲ SU KAPINIŲ TVARKYMU, PRIEŽIŪRA IR LAIDOJIMU JOSE, PATVIRTINIMO (PRIEDAS)
T3-36 - DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS KAPINIŲ TVARKYMO TAISYKLIŲ, APRAŠŲ, SUSIJUSIŲ SU KAPINIŲ TVARKYMU, PRIEŽIŪRA IR LAIDOJIMU JOSE, PATVIRTINIMO (PRIEDAS)
T3-36 - DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS KAPINIŲ TVARKYMO TAISYKLIŲ, APRAŠŲ, SUSIJUSIŲ SU KAPINIŲ TVARKYMU, PRIEŽIŪRA IR LAIDOJIMU JOSE, PATVIRTINIMO(PRIEDAS)
T3-36 - DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS KAPINIŲ TVARKYMO TAISYKLIŲ, APRAŠŲ, SUSIJUSIŲ SU KAPINIŲ TVARKYMU, PRIEŽIŪRA IR LAIDOJIMU JOSE, PATVIRTINIMO (PRIEDAS)
T3-36 - DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS KAPINIŲ TVARKYMO TAISYKLIŲ, APRAŠŲ, SUSIJUSIŲ SU KAPINIŲ TVARKYMU, PRIEŽIŪRA IR LAIDOJIMU JOSE, PATVIRTINIMO
T3-36 - DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS KAPINIŲ TVARKYMO TAISYKLIŲ, APRAŠŲ, SUSIJUSIŲ SU KAPINIŲ TVARKYMU, PRIEŽIŪRA IR LAIDOJIMU JOSE, PATVIRTINIMO(PRIEDAS)
Į pradžią