Vilniaus rajono savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Priedas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T3-133 2018-04-25
Padalinys: VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą

 

                      Vilniaus rajono savivaldybės taryba

 

sprendimas

DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS KOVOS SU PREKYBA ŽMONĖMIS KOORDINAVIMO KOMISIJOS SUDARYMO IR VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS KOVOS SU PREKYBA ŽMONĖMIS KOORDINAVIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO

 

2018 m. balandžio 25 d. Nr. T3-133

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 12 punktu, 34 punktu, 16 straipsnio 2 dalies 6 punktu, 36 punktu ir 16 straipsnio 4 dalimi, Kovos su prekyba žmonėmis 2017-2019 metų veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vidaus  reikalų ministro 2016 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr.1V-598, 01.01.04 priemone, Prekybos žmonėmis aukų nustatymo, ikiteisminio tyrimo ir tarpinstitucinio bendradarbiavimo rekomendacijomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. gruodžio 17 d. įsakymu Nr. I-327/1V-1015/A1-758, atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos raštą Nr. 1D-6490 „Dėl savivaldybės kovos su prekyba žmonėmis koordinavimo aprašo pavyzdžio“, Vilniaus rajono savivaldybės taryba  nusprendžia:

1.             Sudaryti Vilniaus rajono savivaldybės kovos su prekyba žmonėmis koordinavimo komisiją:

Komisijos vadovė – Teresa Demeško, Vilniaus rajono savivaldybės mero pavaduotoja;

Komisijos vadovo pavaduotoja – Juliana Lipinska, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė;

Komisijos sekretorė – Kristina Malinovska, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Socialinės rūpybos skyriaus vyriausioji specialistė;

2018 m. rugsėjo 26  d. Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr.T3-322 redakcija

Nariai:

Rita Daugevičienė- Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Teisės skyriaus vyriausioji specialistė;

2018 m. rugsėjo 26  d. Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr.T3-322 redakcija

Olegas Bikbajevas – Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus rajono policijos komisariato 2-ojo veiklos skyriaus viršininkas;

Neringa Karaliūtė – Bilinskienė – Vilniaus teritorinės darbo biržos Klientų aptarnavimo departamento Vilniaus rajono skyriaus vyriausioji specialistė;

Jurijus Koreivo - Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyriaus vyriausiasis specialistas.

Natalija Kurčinskaja – Dingusių žmonių šeimų paramos centro direktorė (negalint dalyvauti Komisijos posėdyje, pavaduoja Rugilė Butkevičiūtė);

Angelė Lazauskienė – Vilniaus arkivyspupijos „Caritas“ Pagalbos nukentėjusiems nuo smurto programos vadovė (negalint dalyvauti Komisijos posėdyje, pavaduoja Rita Augutienė);

Ramūnas Rakauskas – Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Vilniaus teritorinio skyriaus vedėjas;

Jonas Selilionis – Vilniaus apygardos prokuratūros Vilniaus apylinkės prokuratūros Šeštojo skyriaus prokuroras;

Janina Šokaitienė – Vilniaus rajono centrinės poliklinikos Psichikos sveikatos centro vyresnioji socialinė darbuotoja;

Božena Tyčino - Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė;

2.             P a t v i r t i n t i Vilniaus rajono savivaldybės kovos su prekyba žmonėmis koordinavimo tvarkos aprašą (pridedamas).

3.             Pavesti Vilniaus rajono savivaldybės administracijai šį sprendimą paskelbti Vilniaus rajono savivaldybės tinklalapyje ir Teisės aktų registre.

 

 

 

Savivaldybės merė                                                                                                             Marija Rekst

 

 

 

 

                                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

arengė

Teisės skyriaus vyriausioji specialistė

Anna Andruškevič, el.p. anna.andruskevic@vrsa.lt


 

 

Dokumento priedai:
T3-133 - DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS KOVOS SU PREKYBA ŽMONĖMIS KOORDINAVIMO KOMISIJOS SUDARYMO IR VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS KOVOS SU PREKYBA ŽMONĖMIS KOORDINAVIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO (PRIEDAI)
T3-133 - DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS KOVOS SU PREKYBA ŽMONĖMIS KOORDINAVIMO KOMISIJOS SUDARYMO IR VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS KOVOS SU PREKYBA ŽMONĖMIS KOORDINAVIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO (PRIEDAS)
T3-133 - DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS KOVOS SU PREKYBA ŽMONĖMIS KOORDINAVIMO KOMISIJOS SUDARYMO IR VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS KOVOS SU PREKYBA ŽMONĖMIS KOORDINAVIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO (PRIEDAS)
Į pradžią