Vilniaus rajono savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T3-152 2018-05-25
Padalinys: VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą

 

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŽEMĖS MOKESČIO TARIFŲ IR ŽEMĖS MOKESČIO LENGVATŲ 2019 METAMS NUSTATYMO

 

2018 m. gegužės 25 d. Nr. T3-152

Vilnius

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, Lietuvos Respublikos žemės mokesčio įstatymo 6 ir 8 straipsniais, Vilniaus rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Nustatyti Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje žemės mokesčio tarifus 2019 metams:

1.1. žemės ūkio paskirties sklypams (paskirties kodas 610) – 0,6 proc. žemės mokestinės vertės;

1.2. apleistai žemei, kai duomenys nustatyti pagal apleistų žemės ūkio naudmenų plotų nustatymo tvarkos aprašą – 3 proc. žemės mokestinės vertės;

1.3. kitos paskirties žemės sklypams, kurių naudojimo būdas gyvenamosios teritorijos (naudojimo būdo kodas 314, 327), vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos (naudojimo būdo kodas 330):

1.3.1. fiziniams asmenims – 0,2 proc. žemės mokestinės vertės;

1.3.2. juridiniams asmenims – 0,3 proc. žemės mokestinės vertės;

1.4. vandens ūkio ir kitos (vandens telkinys) paskirties žemės sklypams (paskirties kodas 820, 992) – 0,2 proc.;

1.5. kitų paskirčių ir naudojimo būdų, išskyrus paminėtus 1.1. 1.4. punktuose, žemės sklypams – 0,3 proc. žemės mokestinės vertės.

2. Nustatyti žemės savininkams – fiziniams asmenims, kurių šeimose mokestinio laikotarpio pradžioje nėra darbingų asmenų ir kuriems nustatytas 0-40 procentų darbingumo lygis arba kurie yra sukakę senatvės pensijos amžių ar yra nepilnamečiai, neapmokestinamąjį žemės sklypo dydį: kaimo vietovėse – 3 ha; Nemenčinės mieste – 0,25 ha.

3. Atleisti Vilniaus rajono gyventojus nuo žemės mokesčio už žemės ūkio paskirties bendrą žemės sklypų plotą (išskyrus mėgėjų sodo žemės sklypus), neviršijantį: kaimo vietovėse – 5 ha; Nemenčinės mieste – 0,25 ha.

4. Netaikyti 3 punkte nustatytų žemės mokesčio lengvatų apleistiems žemės ūkio naudmenų plotams, nustatytiems nuotoliniais kartografavimo metodais.

5. Šiuos žemės mokesčio tarifus ir žemės mokesčio lengvatas taikyti apskaičiuojant žemės mokestį 2019 metų mokestiniu laikotarpiu.

Šį sprendimą teisės aktų nustatyta tvarka paskelbti Teisės aktų registre, vietinėje spaudoje ir Savivaldybės tinklalapyje.

 

 

Savivaldybės merė                                                                                                             Marija Rekst

 

Parengė

Ekonomikos ir turto skyriaus vyr. specialistė

H. Zenkevič tel. (8 5) 275 5077

Dokumento priedai:
T3-152 - DĖL ŽEMĖS MOKESČIO TARIFŲ IR ŽEMĖS MOKESČIO LENGVATŲ 2019 METAMS NUSTATYMO ( PRIEDAS)
Į pradžią