Vilniaus rajono savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Priedas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T3-158 2018-05-25
Padalinys: VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą

 

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS VILNIAUS RAJONO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRE

 

2018 m. gegužės 25 d. Nr. T3-158

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 44 dalimi, 18 straipsnio 1 dalimi, remdamasi Atvejo vadybos tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. A1-141, 46 ir 58 punktais, Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-94, 8 punktu, Socialinių paslaugų srities darbuotojų pareigybių sąrašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. A1‑487 „Dėl Socialinių paslaugų srities darbuotojų pareigybių sąrašo patvirtinimo“ bei atsižvelgdama į Vilniaus rajono socialinių paslaugų centro direktoriaus 2018-05-14 raštą Nr. I-07, Vilniaus  rajono  savivaldybės  taryba   n u s p r e n d ž i a:

1. Nustatyti didžiausią leistiną pareigybių skaičių Vilniaus rajono socialinių paslaugų centre (su struktūriniais padaliniais) – 58.

            2. Pripažinti netekusiu galios Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 22 d. sprendimo Nr. T3-367 „Dėl Vilniaus rajono socialinių paslaugų centro įsteigimo“ 3 punktą.

            3. Skelbti šį sprendimą Vilniaus rajono savivaldybės tinklalapyje.

 

 

 

 

Savivaldybės merė                                                                                                           Marija Rekst                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė:

Socialinės rūpybos skyriaus

vedėjo pavaduotoja Elena Kačanovskienė

tel. 275 0036

Dokumento priedai:
T3-158 - DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS VILNIAUS RAJONO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRE (1 PRIEDAS)
T3-158 - DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS VILNIAUS RAJONO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRE (2 PRIEDAS)
Į pradžią