Vilniaus rajono savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T3-206 2018-06-29
Padalinys: VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą

 

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL vilniaus RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 m. sausio 26 d. SPRENDIMU NR. T3-7 PATVIRTINTO MAITINIMO ORGANIZAVIMO VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE TVARKOS APRAŠO 25 PUNKTO PANAIKINIMO

 

2018 m. birželio 29 d. Nr. T3-206

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 10 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 36 straipsnio 9 dalimi, Vilniaus rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Panaikinti Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2018 m. sausio 26 d. sprendimu Nr. T3-7 patvirtinto Maitinimo organizavimo Vilniaus rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose tvarkos aprašo 25 punktą.

2. Maitinimo organizavimo Vilniaus rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose tvarkos aprašo 26 ir 27 punktus atitinkamai laikyti 25 ir 26 punktais.

3. Šį sprendimą paskelbti Teisės aktų registre ir Vilniaus rajono savivaldybės tinklalapyje.

 

 

 

 

Savivaldybės merė                                                                                                              Marija Rekst

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė

Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė

J. Markevič-Ulozienė

2018-06-14

Tel. 2751541

Į pradžią