Vilniaus rajono savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T3-305 2018-09-26
Padalinys: VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS
DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO PERDAVIMO PATIKĖJIMO TEISE

2018 m. rugsėjo 26 d. Nr. T3-305
Vilnius

 Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 str. 30 p., Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 12 str. 3 d., atsižvelgdama į Juodšilių „Šilo“ gimnazijos 2018-08-02 raštą Nr. V8-122 „Dėl artėjančio šildymo sezono“, Vilniaus rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Perduoti UAB „Nemėžio komunalininkas“ patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti, Vilniaus rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą:

            1.1. negyvenamąją patalpą – buitines patalpas (unikalus numeris – 4400-4826-7701:3802, bendras plotas – 154,36 kv. m, likutinė vertė 2018 m. liepos 1 d. – 42 958,09 Eur (keturiasdešimt du tūkstančiai devyni šimtai penkiasdešimt aštuoni eurai devyni centai), esančią Vilniaus rajono savivaldybėje, Juodšilių seniūnijoje, Juodšilių kaime, A. Mickevičiaus g. 9-4;

            1.2. šilumos tinklus (unikalus numeris – 4400-4841-2679, ilgis – 105,79 m, likutinė vertė 2018 m. liepos 1 d. – 6 695,79 Eur (šeši tūkstančiai šeši šimtai devyniasdešimt penki eurai septyniasdešimt devyni centai), esančius Vilniaus rajono savivaldybėje, Juodšilių seniūnijoje, Juodšilių kaime, A. Mickevičiaus g.;

            1.3. šilumos tinklus (unikalus numeris – 4400-4841-2713, ilgis 210,05 m, likutinė vertė 2018 m. liepos 1 d. – 8 011,76 Eur (aštuoni tūkstančiai vienuolika eurų septyniasdešimt šeši centai), esančius Vilniaus rajono savivaldybėje, Juodšilių seniūnijoje, Juodšilių kaime, A. Mickevičiaus g.;

            1.4. šilumos tinklus (unikalus numeris – 4400-4841-2682, ilgis 35,28 m, likutinė vertė 2018 m. liepos 1 d. – 2 235,24 Eur (du tūkstančiai du šimtai trisdešimt penki eurai dvidešimt keturi centai), esančius Vilniaus rajono savivaldybėje, Juodšilių seniūnijoje, Juodšilių kaime, A. Mickevičiaus g.     

2. Įgalioti Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorių pasirašyti šio sprendimo 1  p. nurodyto turto perdavimo patikėjimo sutartį ir perdavimo-priėmimo aktą (pridedama).

3. Skelbti šį sprendimą Teisės aktų registre ir Vilniaus rajono savivaldybės tinklalapyje.

 

 

 

Savivaldybės merė                                                                                                              Marija Rekst

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė

Vietinio ūkio skyriaus vyr. specialistas

Kšyštof Švaikovski

Tel. 273 02 85

Dokumento priedai:
T3-305 - DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO PERDAVIMO PATIKĖJIMO TEISE ( PRIEDAS)
T3-305 - DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO PERDAVIMO PATIKĖJIMO TEISE (1 PRIEDAS)
T3-305 - DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO PERDAVIMO PATIKĖJIMO TEISE ( 2 PRIEDAS)
T3-305 - DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO PERDAVIMO PATIKĖJIMO TEISE ( PRIEDAS)
Į pradžią