Vilniaus rajono savivaldybės dokumentų paieška
Pagrindinis Atsisiųskite aktą byloje
PRIEDAS, Nr. T3-305 2018-09-26
Padalinys: VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą

 

 

Turto perdavimo patikėjimo teise sutarties priedas Nr. 2 

 

TURTO PERDAVIMO-PRIĖMIMO (GRĄŽINIMO) AKTAS

_________

 

 

 

(data)

 

 

 

 

Eil. Nr.

Turto pavadinimas

Unikalus Nr.

Inventorinis numeris

Mato vienetas

Kiekis

Pradinė vertė, Eur

Sukauptas nusidėvėjimas, Eur

Likutinė vertė, Eur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perdavimo eksploatuoti data:

Nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvas (metais):

Nusidėvėjimo suma per mėnesį:

Galutinio nusidėvėjimo data:

 

Pastabos:

 

 

Perdaviau:

(įstaiga, įstaigos vadovo pareigos, vardas, pavardė)

 

 

 

Priėmiau:

 

 

 

(įstaiga, įstaigos vadovo pareigos, vardas, pavardė)

 

 

 

 

Į pradžią