Vilniaus rajono savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T3-322 2018-09-26
Padalinys: VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS KOVOS SU PREKYBA ŽMONĖMIS KOORDINAVIMO KOMISIJOS PAKEITIMO

 

                      Vilniaus rajono savivaldybės taryba

 

sprendimas

DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS KOVOS SU PREKYBA ŽMONĖMIS KOORDINAVIMO KOMISIJOS PAKEITIMO

 

2018 m. rugsėjo 26 d. Nr. T3-322

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 6 punktu ir 4 dalimi, 18 straispnio 1 dalimi, Vilniaus rajono savivaldybės taryba  nusprendžia:

1. Pakeisti Vilniaus rajono savivaldybės kovos su prekyba žmonėmis koordinavimo komisijos, sudarytos 2018 m. balandžio 25 d. Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T3-133, sudėtį:

1.1. Vietoj komisijos sekretorės, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Socialinės rūpybos skyriaus vyresniosios specialistės Eleonoros Simonovič įrašyti Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų šeimai ir vaikui skyriaus vedėją Kristiną Malinovską;

2019 m. gruodžio 18 d. Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T3-480 redakcija

 

1.2. Vietoj komisijos narės, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Teisės skyriaus vyriausiosios specialistės Annos Andruškevič, įrašyti Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Teisės skyriaus vyriausiąją specialistę Ritą Daugevičienę.

2. Pavesti Vilniaus rajono savivaldybės administracijai šį sprendimą paskelbti Vilniaus rajono savivaldybės tinklalapyje ir Teisės aktų registre.

 

 

 

Savivaldybės merė                                                                                                            Marija Rekst

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė

Teisės skyriaus vyriausioji specialistė

Rita Daugevičienė, el.p. rita.daugeviciene@vrsa.lt

Į pradžią