Vilniaus rajono savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T3-342 2018-10-26
Padalinys: VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą

 

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL VILNIAUS RAJONO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO TEIKIAMŲ PAGALBOS Į NAMUS PASLAUGŲ KAINOS PATVIRTINIMO

 

2018 m. spalio 26 d. Nr. T3-342

Vilnius

 

 

              Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 8 straipsnio 4 d., Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 10 d. nutarimu Nr. 978 patvirtintos Socialinių paslaugų finansavimo ir lėšų apskaičiavimo metodikos 20 punktu, atsižvelgusi į Vilniaus rajono socialinių paslaugų centro 2018 m. spalio 12 d. prašymą Nr. 6-317(2.3.) „Dėl pagalbos į namus paslaugos kainos patvirtinimo“, Vilniaus rajono savivaldybės taryba  nusprendžia:

              1. Patvirtinti Vilniaus rajono socialinių paslaugų centro teikiamų pagalbos į namus paslaugų vienos valandos kainą – 4,04 Eur.

2. Skelbti šį sprendimą Vilniaus rajono savivaldybės tinklalapyje.

 

 

Savivaldybės merė                                                                                                            Marija Rekst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė

Socialinės rūpybos skyriaus

vyr. specialistė Rima Miseliūnienė

tel. 275 2638

Dokumento priedai:
T3-342 - DĖL VILNIAUS RAJONO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO TEIKIAMŲ PAGALBOS Į NAMUS PASLAUGŲ KAINOS PATVIRTINIMO (PRIEDAS)
T3-342 - DĖL VILNIAUS RAJONO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO TEIKIAMŲ PAGALBOS Į NAMUS PASLAUGŲ KAINOS PATVIRTINIMO((ANTIKORUPCINIO VERTINIMO PAŽYMA)
Į pradžią