Vilniaus rajono savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Priedas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T3-365 2018-11-30
Padalinys: VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą

 

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO NEPRIEMOKŲ PRIPAŽINIMO BEVILTIŠKOMIS IR JŲ NURAŠYMO

 

2018 m. lapkričio 30 d. Nr. T3-365

Vilnius

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi ir Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 26 d. sprendimu Nr. T3-272 patvirtinto Valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimo tvarkos aprašo 36-39 punktais, Vilniaus rajono savivaldybės taryba    nusprendžia:

1. Pripažinti beviltiškomis ir leisti nurašyti valstybinės žemės nuomos mokesčio nepriemokas ir su mokesčio nesumokėjimu ar sumokėjimu praleidus terminus susijusius delspinigius asmenų, įtrauktų į mokesčio administravimui naudojamą kompiuterinę informacinę sistemą MASIS 3 SMP:

1.1. fizinių asmenų – 7868,17 Eur mokesčio nepriemoką, 612,03 Eur delspinigių už 2003-2013 m. laikotarpį (1 priedas) (neskelbiamas);

1.2. juridinių asmenų (išskyrus juridinius asmenis, kuriems skolos yra priteistos ir išieškomos per antstolių kontoras, kurie įsiskolinimą moka dalimis pagal patvirtintą grafiką, bei bankrutuojančius ir restruktūrizuojamus, kuriems pateiktas kreditorinis reikalavimas) – 4231,61 Eur mokesčio nepriemoką, 671,36 Eur delspinigių už 2003-2013 m. laikotarpį (2 priedas);

1.3. bankrutavusių bei 2015 m. ir 2017 m. išregistruotų juridinių asmenų – 801,04 Eur mokesčio nepriemoką, 45,89 Eur delspinigių (3 priedas).

2. Skelbti šį sprendimą Vilniaus rajono savivaldybės interneto tinklapyje.

 

 

 

Savivaldybės merė                                                         Marija Rekst

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumento priedai:
T3-365 - DĖL VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO NEPRIEMOKŲ PRIPAŽINIMO BEVILTIŠKOMIS IR JŲ NURAŠYMO (2 PRIEDAS)
T3-365 - DĖL VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO NEPRIEMOKŲ PRIPAŽINIMO BEVILTIŠKOMIS IR JŲ NURAŠYMO (3 PRIEDAS)
T3-365 - DĖL VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO NEPRIEMOKŲ PRIPAŽINIMO BEVILTIŠKOMIS IR JŲ NURAŠYMO (ANTIKORUPCINIO VERTINIMO PAŽYMA)
Į pradžią