Vilniaus rajono savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Keičiantis Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T3-49 2019-02-22
Padalinys: VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL VILNIAUS RAJONO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS SPECIALIOJO PLANO ATNAUJINIMO

 

                 Vilniaus rajono savivaldybės TARYBa

 

SPRENDIMAS

DĖL VILNIAUS RAJONO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS SPECIALIOJO PLANO ATNAUJINIMO

 

2019 m. vasario 22  d. Nr. T3-49

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 str. 30 p., 18 str. 1 d., Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 3 str. 12 d., 10 str. 1 p., Vilniaus rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1.      Atnaujinti Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gegužės 27 d. sprendimu Nr. T3-193 patvirtintą Vilniaus rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialųjį planą.

1.1. Nustatyti Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano planavimo tikslus, siekiant, kad visi savivaldybės gyventojai gautų saugos ir kokybės reikalavimus atitinkantį geriamąjį vandenį ir nuotekų tvarkymo paslaugas arba turėtų galimybę individualiai apsirūpinti geriamuoju vandeniu ir (arba) individualiai tvarkyti nuotekas:

1.1.1.  nustatyti viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo aglomeracijas;

1.1.2.  nustatyti viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo teritorijas;

1.1.3.  nustatyti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros kryptis;

1.1.4.  nustatyti  paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros kryptis;

1.1.5.  nurodyti Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano įgyvendinimo etapus, numatyti finansavimo šaltinius.

2019 m. liepos 26 d. Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T3-290 redakcija

 

2. Pavesti Vilniaus rajono savivaldybės administracijai nustatyta tvarka atlikti reikiamus veiksmus, susijusius su 1 p. nurodyto plano atnaujinimu.

3.  Skelbti šį tarybos sprendimą Teisės aktų registre ir Savivaldybės interneto tinklalapyje.

 

 

 

Savivaldybės mero pavaduotojas,

pavaduojantis savivaldybės merą                                                                             Robert Komarovski

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė

Vietinio ūkio skyriaus 

vyr. specialistė

Alicija Matusevič

tel. 277 9205

Į pradžią