Vilniaus rajono savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Priedas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T3-83 2019-03-29
Padalinys: VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. SPALIO 26 D. SPRENDIMO NR. T3-341 „DĖL PAGALBOS Į NAMUS PASLAUGŲ ORGANIZAVIMO IR TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

 

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. SPALIO 26 D. SPRENDIMO NR. T3-341 DĖL PAGALBOS Į NAMUS PASLAUGŲ ORGANIZAVIMO IR TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. kovo 29 d.  Nr. T3-83

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 8 straipsnio 1 ir 4 dalimis, 9 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymo 13 straipsnio 4 dalies 3 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. birželio 14 d. nutarimu Nr. 583 patvirtinto Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo III skyriumi, Vilniaus rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

              1. Pakeisti Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 26 d. sprendimu Nr. T3-341 patvirtintą Pagalbos į namus paslaugų organizavimo ir teikimo tvarkos aprašą (toliau – Aprašas):

1.1. panaikinti Aprašo 16.3. punktą;

              1.2. pakeisti Aprašo 58 punktą ir išdėstyti jį nauja redakcija:

  „58. Asmenys (šeimos), kurių pajamos (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui) yra didesnės nei 2,1 valstybės remiamų pajamų dydžio (toliau – VRP) už pagalbos į namus paslaugų 1 val. moka:

  58.1. jei pajamos nuo 2,1 iki 2,5 VRP dydžių – 5 procentus pagalbos į namus paslaugų vienos valandos kainos;

  58.2. jei pajamos nuo 2,5 iki 3 VRP dydžio – 10 procentų pagalbos į namus paslaugų vienos valandos kainos;

  58.3. jei pajamos nuo 3 iki 3,5 VRP dydžio – 20 procentų pagalbos į namus paslaugų vienos valandos kainos;

  58.4. jei pajamos didesnės nei 3,5 VRP dydžio – 30 procentų pagalbos į namus paslaugų vienos valandos kainos“.

              2. Skelbti šį sprendimą Teisės aktų registre ir Vilniaus rajono savivaldybės tinklalapyje.

 

 

Savivaldybės merė                                                                                                              Marija Rekst

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė

Socialinės rūpybos skyriaus

vyr. specialistė Rima Miseliūnienė

tel. 275 2638

Dokumento priedai:
T3-83 - DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. SPALIO 26 D. SPRENDIMO NR. T3-341 „DĖL PAGALBOS Į NAMUS PASLAUGŲ ORGANIZAVIMO IR TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Antikorupcinio vertinimo pažyma)
Į pradžią