Vilniaus rajono savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Pakeistas Priedas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T3-185 2019-05-17
Padalinys: VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ IR GATVIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO

 

 

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ IR GATVIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO

 

2019 m. gegužės 17 d. Nr. T3-185

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 str. 32 p. ir 18 str. 1 d., Lietuvos Respublikos kelių įstatymo 4 str. 3 d. ir 6 str. 4 d., remdamasi Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2018-02-20 sprendimu Nr. T3-35 patvirtinto Kelių ir gatvių įtraukimo į Vilniaus rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių sąrašą tvarkos aprašo 5 p. ir atsižvelgdama į Kelių ir gatvių įtraukimo į Vilniaus rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių sąrašą komisijos 2019-03-22 protokolą Nr. 1/2019, Vilniaus rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Vilniaus rajono savivaldybės vietinės reikšmės viešųjų kelių ir gatvių sąrašą (pridedama).

2. Paskelbti šį sprendimą Vilniaus rajono savivaldybės administracijos tinklalapyje bei Teisės aktų registre.

3. Pripažinti netekusiu galios Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 30 d. sprendimą Nr. T3-372 „Dėl Vilniaus rajono savivaldybės vietinės reikšmės viešųjų kelių ir gatvių sąrašo patvirtinimo“.

 

 

 

 

 

 

 

Savivaldybės merė                                                                                                              Marija Rekst

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė

Statybos skyriaus vyr. specialistas

Romuald Dadelo, 273 4691

Dokumento priedai:
T3-185 - DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ IR GATVIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO (PRIEDAS)
Į pradžią