Vilniaus rajono savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Atsisiųskite aktą byloje
PROJEKTAS, Nr. T1-377 2019-09-25
Padalinys: VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą


 

 

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ATSTOVų DELEGAVIMO Į VILNIAUS REGIONO integruotos teritorijų vystymo programos ĮGYVENDINIMO KOORDINAVIMO DARBO GRUPĘ

 

2019 m. ………………..………d. Nr. ……………

Vilnius

 

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 str. 23 p., 18 str. 1 p., Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2014 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. 1V-480 patvirtintų Integruotų teritorijų vystymo programų rengimo ir įgyvendinimo gairių 27 punktu, atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2019-08-07 raštą Nr. 1D-4006, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos 2019-08-12 raštą Nr. A33(1)-5360-(21.1), Vilniaus rajono savivaldybės taryba  nusprendžia:

1.    Deleguoti į Vilniaus regiono Integruotos teritorijų vystymo programos įgyvendinimo koordinavimo darbo grupę pagrindinį narį - Investicijų skyriaus vedėją Dorotą Korvin-Piotrovską, pakaitinį narį - Investicijų skyriaus vedėjo pavaduotoją Aną Matveiko.

2.    Laikyti netekusiais galios Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 20 d.  sprendimą Nr. T3-442 ir Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2016 m. lapkričio 4 d. sprendimą Nr. T3-410.

3.    Skelbti šį sprendimą Vilniaus rajono savivaldybės tinklalapyje ir Teisės aktų registre.

 

 

 

 

Savivaldybės merė                                                                                                      Marija Rekst

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė

Investicijų skyriaus vedėjo pavaduotoja

A.   Matveiko

Tel. 275 4684

Dokumento priedai:
T1-377 - DĖL ATSTOVŲ DELEGAVIMO Į VILNIAUS REGIONO INTEGRUOTOS TERITORIJŲ VYSTYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO KOORDINAVIMO DARBO GRUPĘ (PRIEDAS)
Į pradžią