Vilniaus rajono savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
PROJEKTAS, Nr. T1-379 2019-09-25
Padalinys: VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą


 

 

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL BŪSTO LIEPŲ AL. 15-18, RAUDONDVARIO K., RIEŠĖS SEN., VILNIAUS R., PIRKIMO VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIO BŪSTO REIKMĖMS

 

2019 m. rugpjūčio ......... d.  Nr. T3- .............

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 31 punktu, Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. 1036, 67 punktu, atsižvelgdami į vykdomą projektą „Socialinio būsto fondo plėtra Vilniaus rajono savivaldybėje“ (projekto Nr. 08.1.2-CPVA-R-408) ir Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Būstų pirkimo komisijos 2019 m. rugsėjo 4 d. protokolą Nr. GRP-50/2019, Vilniaus rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Pirkti Vilniaus rajono savivaldybės nuosavybėn 57,49 kv. m bendrojo ploto trijų kambarių butą, unikalus Nr. 4197-0022-0018:0018, esantį Liepų al. 15-18, Raudondvario k., Riešės sen., Vilniaus r., už 50 000 (penkiasdešimt tūkstančių) eurų.

2. Įgalioti Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorių pasirašyti 1 punkte nurodyto būsto pirkimo - pardavimo sutartį.

 

 

 

Savivaldybės merė                                                                                                            Marija Rekst

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Į pradžią