Vilniaus rajono savivaldybės dokumentų paieška
Pagrindinis Atsisiųskite aktą byloje
PRIEDAS, Nr. T1-383 2019-09-25
Padalinys: VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS

SPRENDIMO ,,DĖL ATSTOVų DELEGAVIMO Į VILNIAUS REGIONO integruotos teritorijų vystymo programos ĮGYVENDINIMO KOORDINAVIMO DARBO GRUPĘ“ PROJEKTO

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2019-09-12

Vilnius

 

 

1.      Projekto tikslai ir uždaviniai

Sprendimo projekto tikslas – deleguoti Vilniaus rajono savivaldybės  atstovus į Vilniaus regiono integruotos teritorijų vystymo programos įgyvendinimo koordinavimo darbo grupę, kurie atstovaus Vilniaus rajono savivaldybės interesams, susijusiems su Vilniaus regiono integruotų teritorijų vystymo programos įgyvendinimu, derinimu bei tikslinimu.

Sprendimo projekto uždavinys – Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. 1V-685 buvo patvirtinta Vilniaus regiono integruota teritorijų vystymo programa (toliau – programa). Vadovaujantis Integruotų teritorijų vystymo programų rengimo ir įgyvendinimo gairių, patvirtintų Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2014 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. 1V-480, 27 punktu, programos įgyvendinimui koordinuoti, veiksmams, susijusiems su programos įgyvendinimu, suderinti tarp ministerijų ir savivaldybės (-ių), programos pakeitimams suderinti Vidaus reikalų ministerija sudaro programos įgyvendinimo koordinavimo darbo grupę iš programą įgyvendinant dalyvaujančių ministerijų atstovų (po vieną narį), Vidaus reikalų ministerijos atstovų (trijų narių) ir programą įgyvendinančių savivaldybių tarybų deleguotų atstovų (po vieną narį kiekvienos savivaldybės mažų ir vidutinių miestų programoms, trijų savivaldybių narių didžiųjų miestų programoms) ir regiono plėtros tarybos atstovų (vieno nario). Programos įgyvendinimo koordinavimo darbo grupės vadovas ir jo pavaduotojas skiriamas iš Vidaus reikalų ministerijos atstovų. Programų įgyvendinimo koordinavimo darbo grupių personalinę sudėtį tvirtina vidaus reikalų ministras. 

1.   Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo rezultatai

Teigiamas  poveikis  - deleguoti asmenys atstovaus Savivaldybės interesams posėdžiuose, kuriuose bus svarstomi klausimai, susiję su Vilniaus regiono integruotos teritorijų vystymo programos įgyvendinimu, derinimu ar tikslinimu, spręs iškilusias problemas, susijusias su programos įgyvendinimu, pakeitimų suderinimu tarp ministerijų ir savivaldybių.

Galimos neigiamos pasekmės priėmus sprendimą, kokių priemonių reikėtų imtis, kad tokių pasekmių būtų išvengta - neigiamų pasekmių nebus.

2.      Sprendimo projekto rengimo metu gauti specialistų vertinimai ir išvados

Nėra gauta.

3.      Kiti pagrindimai ir paaiškinimai:

Sprendimo projekto antikorupcinis vertinimas neatliekamas.

Sprendimo projektas neprieštarauja galiojantiems teisės aktams.

Prašome pritarti teikiamam Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimo projektui.

 

 

Investicijų skyriaus vedėja                                                                       Dorota Korvin-Piotrovska                                       

Į pradžią