Vilniaus rajono savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Atsisiųskite aktą byloje
PROJEKTAS, Nr. T1-385 2019-09-25
Padalinys: VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą


 

 

 

 

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL PROJEKTO ,,RIEŠĖS GATVĖS ATKARPOS INFRASTRUKTŪROS SUTVARKYMAS VILNIAUS RAJONO AVIŽIENIŲ SENIŪNIJOS LINDINIŠKIŲ KAIME“ ĮGYVENDINIMO

 

 

2019 m. rugsėjo ........ d. Nr. T3-......

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos 6 straipsnio 23 ir 32 punktais, Vilniaus rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1.  Pritarti Vilniaus rajono savivaldybės administracijai įgyvendinti projektą ,,Riešės gatvės atkarpos infrastruktūros sutvarkymas Vilniaus rajono Avižienių seniūnijos Lindiniškių kaime“ pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės ,,Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos srities ,,Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ veiklą „Parama vietiniams keliams“.

2.  Užtikrinti ir numatyti ne mažiau kaip 20 proc. bendros projekto pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės ,,Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos srities ,,Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ veiklą „Parama vietiniams keliams“ vertės dalinį finansavimą iš Vilniaus rajono savivaldybės biudžeto lėšų.

3.   Įsipareigoti padengti netinkamas finansuoti, tačiau šiam projektui įgyvendinti būtinas išlaidas ir tinkamų finansuoti išlaidų dalį, kurių nepadengia projektui skiriamas finansavimas.

4.  Įpareigoti Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorių numatyti būtinas lėšas projektui įgyvendinti Vilniaus rajono savivaldybės biudžete šio projekto veikloms bendrai finansuoti.

5.  Užtikrinti projekto tęstinumą 5 metus po projekto įgyvendinimo pabaigos.

 

 

 

Savivaldybės merė

 

                                                      Marija Rekst

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė:

Investicijų skyriaus vedėja

Dorota Korvin-Piotrovska

tel. 2754684

Dokumento priedai:
T1-385 - DĖL PROJEKTO ,,RIEŠĖS GATVĖS ATKARPOS INFRASTRUKTŪROS SUTVARKYMAS VILNIAUS RAJONO AVIŽIENIŲ SENIŪNIJOS LINDINIŠKIŲ KAIME“ ĮGYVENDINIMO (PRIEDAS)
Į pradžią