Vilniaus rajono savivaldybės dokumentų paieška
Pagrindinis Atsisiųskite aktą byloje
PRIEDAS, Nr. T1-385 2019-09-25
Padalinys: VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS
SPRENDIMO ,,DĖL PROJEKTO ,, RIEŠĖS GATVĖS ATKARPOS INFRASTRUKTŪROS SUTVARKYMAS VILNIAUS RAJONO AVIŽIENIŲ SENIŪNIJOS LINDINIŠKIŲ KAIME“ ĮGYVENDINIMO” PROJEKTO

 

 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2019 m.                       d.

Vilnius

 

1.            Sprendimo projekto tikslai ir uždaviniai – pritarti projekto ,,Riešės gatvės atkarpos infrastruktūros sutvarkymas Vilniaus rajono Avižienių seniūnijos Lindiniškių kaime” įgyvendinimui pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonę ,,Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ (toliau Priemonė).

                  Projekto tikslas - sukurti ir sutvarkyti mažos apimties kaimo vietovių viešąją infrastruktūrą pagal Priemonės veiklos sritį ,,Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“.

                  Projekto įgyvendinimo metu planuojama rekonstruoti gatvę (apie 500 metrų), esančią Avižienių seniūnijoje, Lindiniškių kaime.

         2. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo rezultatai.

Projekto įgyvendinimas prisidės prie šeštojo ES kaimo plėtros politikos prioriteto ,,Skatinti socialinę įtrauktį, skurdo mažinimą ir ekonominę plėtrą vietovėse“ ir jo tikslinės srities ,,Vietos plėtros kaimo vietovėse skatinimas“ įgyvendinimo, pagerins gyvenimo kokybę, užtikrins saugias gyvenimo sąlygas gyventojams ir reikiamą saugumą kitiems eismo dalyviams.

3.      Sprendimo projekto rengimo metu gauti specialistų vertinimai ir išvados.           

Specialistų išvadų bei vertinimų negauta.

         4. Kiti pagrindimai ir paaiškinimai.

                 Projekto trukmė ne ilgesnė kaip 36 mėn. Bendra projekto vertė – apie 240.000,00 eurų. Projektą planuojama iš dalies finansuoti ES paramos lėšomis pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonę ,,Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ (Finansavimo intensyvumas – 80 proc., savivaldybės biudžetas – 20 proc. tinkamų finansuoti išlaidų).

                 Sprendimo projektas neprieštarauja galiojantiems teisės aktams.

                 Prašome pritarti teikiamam Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimo projektui.

 

 

 

Investicijų skyriaus vedėja                                                                               Dorota Korvin - Piotrovska

 

 

Į pradžią