Vilniaus rajono savivaldybės dokumentų paieška
Pagrindinis Atsisiųskite aktą byloje
PRIEDAS, Nr. T1-389 2019-09-25
Padalinys: VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS

SPRENDIMO DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. VASARIO 22 D. SPRENDIMO NR. T3-36 „DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2019 – 2021 M. STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ TIKSLINIMO“

 PROJEKTO

 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2019 m. rugsėjo 12  d.

Vilnius

 

 

1.      Projekto tikslai ir uždaviniai

Patikslinti Vilniaus rajono savivaldybės 2019 - 2021 metų strateginį veiklos planą, kuriuo remiantis organizuojama savivaldybės veikla ir pagal kurio programas vykdomas savivaldybės biudžetas.

 

2.      Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo rezultatai

Priėmus sprendimą, numatomos teigiamos pasekmės - bus patikslintas bei papildytas naujomis priemonėmis Vilniaus rajono savivaldybės 2019 - 2021 m. strateginis veiklos planas, kuriuo remiantis bus organizuojama Vilniaus rajono savivaldybės veikla.

 

3.      Sprendimo projekto rengimo metu gauti specialistų vertinimai ir išvados

Sprendimo projekto rengimo metu specialistų vertinimų nebuvo.

 

4.      Kiti pagrindimai ir paaiškinimai:

Sprendimo projektas neprieštarauja galiojantiems teisės aktams.

Prašome pritarti teikiamam Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimo projektui.

 

 

 

Investicijų skyriaus vedėja                                                                         Dorota Korvin - Piotrovska

 

 

Į pradžią