Vilniaus rajono savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Atsisiųskite aktą byloje
PROJEKTAS, Nr. T1-387 2019-09-25
Padalinys: VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą


 

 

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS

NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBOS SUDARYMO  

 

2019 m. rugsėjo 25 d. Nr. T3-

Vilnius

 

  Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 str. 4 d., Nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymo 6 str. 4 ir 5 d., atsižvelgdama į Vyriausybės atstovo Vilniaus apskrityje 2019 m. rugpjūčio 30 d. reikalavimą NR. 1R-2 „Dėl Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymo 6 straipsnio 4 ir 5 dalies nuostatų įgyvendinimo“, Vilniaus rajono savivaldybės taryba   n u s p r e n d ž i a:

1.         Sudaryti Vilniaus rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybą:

A. Narvoiš, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas;

G. Golubovska, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Kultūros, sporto ir turizmo skyriaus vyriausioji specialistė;

K. Malinovska, Socialinių paslaugų šeimai ir vaikui skyriaus vedėja;

A. Buchovskienė, Kabiškių kaimo bendruomenės pirmininkė;

G. Dunovskaja, Vilniaus rajono neįgaliųjų draugijos pirmininkė;

B. Stankevič, Asociacijos ,,Karvio bendruomenė“ pirmininkė.

2.         Šį sprendimą paskelbti Teisės aktų registre ir Vilniaus rajono savivaldybės tinklalapyje.

 

 

 

Savivaldybės merė                                                                                                          Marija Rekst

 

 

 

 

 

Dokumento priedai:
T1-387 - DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBOS SUDARYMO (PRIEDAS)
Į pradžią