Vilniaus rajono savivaldybės dokumentų paieška
Pagrindinis Atsisiųskite aktą byloje
PRIEDAS, Nr. T1-387 2019-09-25
Padalinys: VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS

SPRENDIMO „DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBOS SUDARYMO“ PROJEKTO

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2019 m. rugsėjo 12 d.

Vilnius

 

 

1. Projekto tikslai ir uždaviniai

            Sprendimo projekto tikslai ir uždaviniai – įgyvendinti nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymą. Vertinti ir skleisti informaciją apie valstybės ir Savivaldybės institucijų bei įstaigų planuojamas veiklas, susijusias su NVO.

2. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo rezultatai

Teigiamas  poveikis  - bus užtikrintas nevyriausybinių organizacijų dalyvavimas nustatant, formuojant ir įgyvendinant plėtros politiką.

Galimos neigiamos pasekmės priėmus sprendimą, kokių priemonių reikėtų imtis, kad tokių pasekmių būtų išvengta – nenumatoma.

3. Sprendimo projekto rengimo metu gauti specialistų vertinimai ir išvados

Sprendimo projekto rengimo metu specialistų vertinimų ir išvadų nebuvo gauta.

4. Kiti pagrindimai ir paaiškinimai:

             Vilniaus rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos nuostatai nustato Vilniaus rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos uždavinius, funkcijas, teises ir darbo organizavimą. NVO atstovai buvo paskirti gavus sutikimą ( raštu arba žodžiu).

Sprendimo projektas neprieštarauja teisės aktams.

Prašome pritarti teikiamam Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimo projektui.

                     

 

 

Tarybos sekretorė                                                                                                      Elžbieta Jankovska

Į pradžią