Vilniaus rajono savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. A27(1)-2528 2019-09-26
Padalinys: VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL ŠILDYMO SEZONO PRADŽIOS IKIMOKYKLINIO IR MOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGOSE

 

 

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

Dėl ŠILDYMO SEZONO PRADŽIOS IKIMOKYKLINIO IR MOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGOSE

 

2019 m. rugsėjo d. Nr. A27(1)-

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 str. 30 p., 29 str. 8 d. 2 p., Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 13 str. 1 d., remdamasi Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. 1-297 „Dėl Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių patvirtinimo“ 61 ir 62 punktais:

1. Nustatau 2019-2020 metų šildymo sezono pradžią nuo 2019-09-26 ikimokyklinio ir mokyklinio ugdymo įstaigose, kurios šildosi individualiai, ir švietimo įstaigose, kurios yra aprūpinamos iš centralizuotų šilumos tiekimo tinklų.

2. Įpareigoju Vilniaus rajono savivaldybėje esančius šilumos tiekėjus, esant techninėms galimybėms, užtikrinti, kad šio įsakymo 1 punkte išvardytoms įstaigoms būtų tiekiama šilumos energija nuo 2019-09-26.  

3. Pavedu Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Ūkio skyriui paskelbti šį įsakymą Teisės aktų registre, o Viešųjų ir tarptautinių ryšių skyriui – Savivaldybės interneto tinklalapyje.

 

 

 

Administracijos direktorė                                                                                           Liucina Kotlovska

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė

K. Švaikovski

Vietinio ūkio skyriaus vyr. specialistas

tel. 273 02 85

Į pradžią