Vilniaus rajono savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T3-480 2019-12-18
Padalinys: VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS KOVOS SU PREKYBA ŽMONĖMIS KOORDINAVIMO KOMISIJOS NARIO PAREIGŲ PATIKSLINIMO

 

 

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS

KOVOS SU PREKYBA ŽMONĖMIS KOORDINAVIMO KOMISIJOS NARIO PAREIGŲ PATIKSLINIMO

 

2019 m. gruodžio 18 d. Nr. T3-480

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 6 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Vilniaus rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1.    Patikslinti Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2018-09-26 sprendimu Nr. T3-322 „Dėl Vilniaus rajono savivaldybės kovos su prekyba žmonėmis koordinavimo komisijos pakeitimo“ įtrauktos į Vilniaus rajono savivaldybės kovos su prekyba žmonėmis koordinavimo komisijos sudėtį komisijos sekretorės Kristinos Malinovskos pareigas į Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų šeimai ir vaikui skyriaus vedėjos.

2.    Šį sprendimą paskelbti Teisės aktų registre ir Vilniaus rajono savivaldybės tinklalapyje.

 

 

 

 


Savivaldybės merė

Marija Rekst


______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė

Tarybos sekretorė

Elžbieta Jankovska, tel. 275 5079

El. p. elzbieta.jankovska@vrsa.lt

Į pradžią