Vilniaus rajono savivaldybės dokumentų paieška
Pagrindinis Atsisiųskite aktą byloje
PRIEDAS, Nr. T1-80 2020-03-27
Padalinys: VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL LAIKINAI EINANČIO VILNIAUS R. KABIŠKIŲ VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO DIREKTORIAUS PAREIGAS ASMENS PAKEITIMO (PRIEDAS)

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMO

,,DĖL laikinai einančio VILNIAUS R. kabiškių VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO direktoriaus pareigas asmens pakeitimo

PROJEKTO

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2020 m. kovo 5 d.

Vilnius

 

 

1. Projekto tikslai ir uždaviniai

            Sprendimo projekto tikslas – teisės aktų nustatyta tvarka atleisti laikinai einantį savivaldybės biudžetinės švietimo įstaigos vadovo pareigas iš pareigų.

Sprendimo projekto uždavinys (-iai) – laikinai einančio Vilniaus r. Kabiškių vaikų lopšelio-darželio  direktoriaus pareigas asmens atleidimas iš pareigų, laikinai einančio lopšelio-darželio direktoriaus pareigas asmens paskyrimas, perdavimo komisijos sudarymo tvarkos nustatymas.

 

2. Kiti pagrindimai ir paaiškinimai:

2020 m. vasario 25 d. gautas Vilniaus r. Kabiškių vaikų lopšelio-darželio direktoriaus pavaduotojos ugdymui R. B. prašymas dėl atleidimo iš laikinai užimamų lopšelio-darželio direktoriaus pareigų. Pagal Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 str. 2 d. 21 p. savivaldybės švietimo įstaigų vadovų skyrimas į pareigas ir atleidimas iš jų yra išimtinė savivaldybės tarybos kompetencija, todėl parengtas tarybos sprendimo projektas dėl laikinai einančio Vilniaus r. Kabiškių vaikų lopšelio-darželio direktoriaus pareigas asmens pakeitimo.

Prašome pritarti teikiamam Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimo projektui.

 

Personalo skyriaus vedėja                                                                                    Valentina Rudinskaja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Į pradžią