Vilniaus rajono savivaldybės dokumentų paieška
Pagrindinis Atsisiųskite aktą byloje
PRIEDAS, Nr. T1-92 2020-03-27
Padalinys: VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS

SPRENDIMO ,,DĖL AUDITO ATLIKIMO VŠĮ VILNIAUS RAJONO NEMENČINĖS POLIKLINIKOJE“ PROJEKTO

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2020-03-16

Nemenčinė

 

 

 1. Projekto tikslai ir uždaviniai

            Sprendimo projekto tikslas – vadovaujatis Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 14 punktu, užtikrinti viešosios įstaigos Vilniaus rajono Nemenčinės poliklinikos įpareigojimų vykdymą.

Sprendimo projekto uždavinys – atlikti viešosios įstaigos Vilniaus rajono Nemenčinės poliklinikos 2020 bei 2021 metų finansinių ataskaitų rinkinių auditą.

 

 2. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo rezultatai

Patvirtinus viešosios įstaigos Vilniaus rajono Nemenčinės poliklinikos 2020 bei 2021 metų finansinių ataskaitų rinkinius bus įvykdyti Sveikatos priežiūros įstatymu bei Viešųjų įstaigų įstatymu reglamentuojami įpareigojimai.

 

3. Kiti pagrindimai ir paaiškinimai

Vadovaujantis viešųjų pirkimų įstatymu bei Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-97, atliktas apklausos būdu mažos vertės pirkimas audito paslaugoms pirkti, t.y. patikrinti įstaigos 2020 bei 2021 metų finansinių ataskaitų rinkinius.

Buvo kreiptasi į tris audito įmones:

UAB „Germalita Accounting & Consulting“ – 5.324,00 Eur (su PVM, po 2.662,00 Eur už kiekvienus metus).

Apskaitos ir kontrolės UAB „Auditas“ – pasiūlymo kaina 4.356,00 Eur (su PVM po 2.178,00 Eur už kiekvienus metus),

UAB,, Apskaitos ir mokesčių konsultacijos“ – pasiūlymo kaina 3.267,00 Eur (su PVM po 1.633,50 Eur už kiekvienus metus).

 

Dėl mažiausios audito paslaugų kainos – 3.267,00 Eur su PVM, parinkta audito įmonė              UAB,, Apskaitos ir mokesčių konsultacijos“.

 

Sprendimo projektas neprieštarauja galiojantiems teisės aktams.

Prašome pritarti teikiamam Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimo projektui.

 

 

Vyriausiasis gydytojas                                                                                                  Olegas Kačanas

 

 

 

 

 

 

 

Į pradžią