Vilniaus rajono savivaldybės dokumentų paieška
Pagrindinis Atsisiųskite aktą byloje
PRIEDAS, Nr. T1-94 2020-03-27
Padalinys: VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

SPRENDIMO PROJEKTO

„DĖL VISUOMENĖS POREIKIAMS SKIRTOS TERITORIJOS SUFORMAVIMO VILNIAUS R. SAV., NEMĖŽIO SEN., NEMĖŽIO K.“

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

 

1. Projekto tikslai ir uždaviniai

            Sprendimo projekto tikslas – tenkinti Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Nemėžio seniūnijos seniūno pavaduotojo, laikinai einančio seniūno pareigas, 2020-02-17 prašymą Nr. A38(1)-375.

Sprendimo projekto uždavinys – suformuoti visuomenės poreikiams skirtą apie 0,5000 ha ploto kitos paskirties – bendro naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendro naudojimo) teritorijos žemės sklypą, esantį Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Nemėžio k., poilsio zonai įrengti (pridedama).

 

2. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo rezultatai

Teigiamas poveikis – suformavus sklypą bus realizuotas ir patenkintas visuomenės poreikis.

Galimos neigiamos pasekmės priėmus sprendimą, kokių priemonių reikėtų imtis, kad tokių pasekmių būtų išvengta – neigiamų pasekmių nebus.

 

3. Sprendimo projekto rengimo metu gauti specialistų vertinimai ir išvados

-

 

4. Kiti pagrindimai ir paaiškinimai

Sprendimo projektas neprieštarauja galiojantiems teisės aktams.

Prašome pritarti teikiamam Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimo projektui.

 

 

 

Architektūros ir teritorijos planavimo

skyriaus vedėjo pavaduotoja                                                                           Audronė Ercmonaitė

 

 

 

Architektūros ir teritorijos planavimo

skyriaus vyr. specialistė                                                                                     Danuta Gotovecka

 

Į pradžią