Vilniaus rajono savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Atsisiųskite aktą byloje
PROJEKTAS, Nr. T1-107 2020-03-27
Padalinys: VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą


 

 

                  Vilniaus rajono savivaldybės TARYBa

 

SPRENDIMAS

DĖL PATALPŲ, ESANČIŲ VILNIAUS R. SAV., NEMENČINĖS M. SEN.,  NEMENČINĖS M. , BAŽNYČIOS G. 21, PERDAVIMO

 

2020 m. kovo     d.  Nr. T3-

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 str. 12 p., 16 str. 2 d. 26 p., Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 8 str., 9 str., 12 str. 1 d., 17 str. 2 d., remdamasi Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2009-02-27 sprendimu Nr. T3-17 patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo 13.2 p. bei  atsižvelgdama į Vilniaus rajono socialinių paslaugų centro 2020-03-10 prašymą Nr. 6-293 „Dėl nenaudojamo turto perdavimo“, Vilniaus rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Perduoti Vilniaus rajono savivaldybės administracijai (kodas 188708224, Rinktinės g. 50, Vilnius) patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti savarankiškajai savivaldybių funkcijai (socialinių paslaugų planavimas ir teikimas, socialinių paslaugų įstaigų steigimas, išlaikymas ir bendradarbiavimas su nevyriausybinėmis organizacijomis) vykdyti Vilniaus rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį ir šiuo metu BĮ Vilniaus rajono socialinių paslaugų centro (kodas 304722978, Vilniaus r. sav., Nemenčinės m. sen., Nemenčinės m., Bažnyčios g. 21,) patikėjimo teise valdomą ilgalaikį nekilnojamąjį turtą: 118,38 kv. m. ploto patalpas (plane patalpos pažymėtos indeksais: 2-3 (15,79 kv. m.), 2-4 (15,01 kv. m.), 2-5 (12,56 kv. m.), 2-6 (22,54 kv. m.), 2-7 (3,38 kv. m.), 2-8 (16,32 kv. m.), 2-9 (13,21 kv. m.), 2-10 (10,57 kv. m.) ir bendro naudojimo patalpų 2-1 (900/1953, 9,00 kv. m. iš 19,53 kv. m.) dalis, kurių pradinė vertė – 16239,37 Eur, sukauptas nusidėvėjimas – 248,60 Eur ir likutinė vertė 2020 m. kovo 10 d. – 15990,77 Eur) administraciniame pastate (unikalus Nr. 4199-0000-5017, 1B2p, bendras plotas 306,07 kv. m., įsigijimo vertė 42837,00 Eur, likutinė vertė 2020 m. kovo 10 d. - 41988,42 Eur), esančias Vilniaus r. sav., Nemenčinės m. sen., Nemenčinės m., Bažnyčios g. 21.

2. Pavesti Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui teisės aktų nustatyta tvarka paskirti atsakingą asmenį už turto perdavimo priėmimo akto pasirašymą ir pakeitimų įregistravimą Nekilnojamojo turto registre Vilniaus rajono savivaldybės vardu.

 

 

 

Savivaldybės merė                                                                                                              Marija Rekst

 

 

 

Dokumento priedai:
T1-107 - DĖL PATALPŲ, ESANČIŲ VILNIAUS R. SAV., NEMENČINĖS M. , BAŽNYČIOS G. 21, PERDAVIMO (1 PRIEDAS)
T1-107 - DĖL PATALPŲ, ESANČIŲ VILNIAUS R. SAV., NEMENČINĖS M. , BAŽNYČIOS G. 21, PERDAVIMO (2 PRIEDAS)
T1-107 - DĖL PATALPŲ, ESANČIŲ VILNIAUS R. SAV., NEMENČINĖS M. , BAŽNYČIOS G. 21, PERDAVIMO (3 PRIEDAS)
Į pradžią